Ettevõtlusõpe

Ettevõtlusõppeks nimetatakse ettevõtluse alaste teadmiste ja oskuste kujundamist õpilastes. Ettevõtluspädevust defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus.
 • Eesti koolides on ettevõtlusõppe aluseks haridus- ja ettevõtlusekspertidest koosneva töörühma loodud ettevõtluspädevuse mudel, mida järgides on võimalik arendada ettevõtlikkust süsteemselt.

  Ettevõtluspädevuse mudel
 • Üldhariduses on võimalik rakendada ettevõtlusõpetust valikainena või lõimida ettevõtluspädevust üldhariduse õppeainetes. Samuti on soovitatav lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet.  

  Ettevõtlusõppe moodulid üldhariduses
 • Kutsehariduses on võimalik läbida ettevõtlusõppe baasmooduleid või spetsialiseeritud mooduleid. Samuti on soovitatav lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet.

  Ettevõtlusõppe moodulid kutsehariduses
 • Ettevõtlusõppe koolitused toetavad õpetajaid ettevõtlusõppe moodulite rakendamisel ja õppijate ettevõtluspädevuse arendamisel. Koolituste korraldajateks on mitmed partnerorganisatsioonid, ülikoolid ja ettevõtted.

  Ettevõtlusõppe koolitused
 • Ettevõtlusõppe arendamine toimub Eestis hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi Edu ja Tegu raames.

  Programmist lähemalt
Ettevõtluspädevuse mudel

Ettevõtlusõppe ainekavad üldhariduses

1.-3. klassile (osaliselt ka 4. klassile) on loodud töölehed rahatarkuse ja ettevõtlikkuse teemade arutamiseks ning lõimimiseks tundidesse. Lehti on mugav kasutada kõigil algklasside õpetajatel ning ka tunni asendajal. Teemade koostamisel on aluseks võetud ettevõtluspädevuse alapädevused.

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks ja läbiviimiseks üldhariduse õppeainetes 1.–4. kooliastmes:

Juhend ettevõtluspädevuse lõimimiseks õppeprotsessi kirjeldustesse üldhariduses

Ettevõtluse ja rahatarkuse digitaalsed töölehed E-Koolikotis

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtluspädevuse lõimimine

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe valikkursuse rakendamiseks põhikooli 3. astmes:

Juhend Harno Moodle keskkonna kasutamiseks:

 • Sisene Harno Moodle keskkonda.
 • Tee endale kasutajanimi ID-kaardi või Mobiil-ID abil.
 • Kui oled juba kasutaja, sisene keskkonda kasutades oma parooli ja e-maili aadressi. Samamoodi saab siseneda turvaliselt ja kiirelt ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 • Kursuse leidmiseks sisesta otsingusse kursuse nimi: Valikõppeaine Ettevõtlusõpetus.

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe III kooliastme moodul

III kooliastmele mõeldud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“  lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid).

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

 • ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
 • võimalused töömaailmas,
 • rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe valikkursuse rakendamiseks gümnaasiumis:

Juhend Harno Moodle keskkonna kasutamiseks:

 • Sisene Harno Moodle keskkonda.
 • Tee endale kasutajanimi ID-kaardi või Mobiil-ID abil.
 • Kui oled juba kasutaja, sisene keskkonda kasutades oma parooli ja e-maili aadressi. Samamoodi saab siseneda turvaliselt ja kiirelt ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 • Kursuse leidmiseks sisesta otsingusse kursuse nimi valikkursus Ettevõtlusõpetus.

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe valikkursuse moodul

Ettevõtluspädevuste arendamise, ettevõtlus ja karjääriõppe rakendamiseks välja töötatud teisi tugimaterjale, töölehti, õppevideosid, praktikate kogumikke leiad siit

Ettevõtlusõppe moodulid kutsehariduses

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 2. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 2. tasemel

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 3. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 3. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 4. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 4. tasemel:

Ettevõtlusõppe õpik: 

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe spets moodul 4. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe spetsialiseeritud moodulite rakendamiseks kutsehariduse 4. tasemel.

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 5. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 5. tasemel

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe spets moodul 5. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe spetsialiseeritud moodulite rakendamiseks kutsehariduse 5. tasemel.

Kontakt (kutseharidus):

Katrin Kivisild 
Programmijuht
katrin.kivisild@harno.ee 

Kontakt (üldharidus):

Erika Veide 
Peaspetsialist
erika.veide@harno.ee  

Kontakt (kommunikatsioon, tunnustamine, sündmused)

Liina Pissarev
liina.pissarev@harno.ee  

Edu ja Tegu pakutava ehk õpetajatele mõeldud koolituste ja ürituste (konverentsid, seminarid) ning äriideede arendamise programmi STARTER töötubade kohta koolides leiad rohkem informatsiooni programmi kodulehelt ning Facebookist.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe arendamisega tegeleb Haridus- ja Noorteameti programm Edu ja Tegu. Aastatel 2016-2023 toetab programmi tegevusi Euroopa Sotsiaalfond. Programmi tegevust reguleerivad õigusaktid. 

Viimati uuendatud 27.09.2021