Noorte tervistav ja arendav puhkus

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) eraldab Haridus- ja Noorteametile iga-aastaselt rahalisi vahendeid toetamaks noorte tervistavat ja arendavat puhkust projekt- ning püsilaagrites üle Eesti. 2020. aastal eraldati riigieelarvelist toetust kokku 75 laagrikorraldajale. Lisaks toetatakse noortekohtumisi ning noortelaagrite juhtide ja kasvatajate pädevuse suurendamist.

Projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ sihtgrupiks on noorsootöö seadusest tulenevalt noored vanuses 7-26.

Noortele korraldatakse nii püsi- kui projektlaagreid. Laagrite tegevus Eestis on selgelt reglementeeritud. Noorsootöö seadusega on kehtestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja personalile. 

 • Noorte püsilaager ehk noortelaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning valdkonna eest vastutava ministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva.
 • Noorte projektlaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Noortelaagrite võrgustikku koordineerib Haridus- ja Noorteameti juurde moodustatud Laagrijuhtide Nõukoda, kes teeb ettepaneku koondprojekti toetussummade eraldamiseks ja noortelaagrite arendamiseks. Samuti viib Laagrijuhtide nõukoda läbi külastusi noortelaagrites.

Lisainfo:

Birgit Villum 
Noorsootöö programmide büroo peaekspert
Haridus- ja Noorteamet 
mob +372 5688 2001
birgit.villum@harno.ee  

Konkursiveeb

Konkursiveebis saab esitada taotlusi osalemaks Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna taotlusvoorudel. 


Sisene konkursiveebi

Projekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus“ rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest.

Toetuse taotlemine

Tegevustoetuse taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt. Vajalik on HarID, ID-kaardi või Mobiil-IDga sisselogimine.

Taotluse täitmisel on oluline meeles pidada, et seda tuleb salvestada iga 5 minuti järel, muidu võib taotluse info kaduma minna. Kui taotlus on esitatud, siis vaadatakse see üle ning jagatakse kõigile taotlejatele individuaalset tagasisidet. Ühtegi toetuslepingut ei sõlmita taotlejaga enne, kui dokumendid on korras. Tuletame ühtlasi ka meelde, et KOV tegevusloa taotlus peab olema läbi Haridusportaali esitatud hiljemalt 2 kuud enne laagritegevuse algust.

TEGEVUSTOETUSE TAOTLEMISE TÄHTAEG OLI 01.02.2021!

Taotluse tingimused on järgmised:

 • korraldaja on tegutsenud vähemalt 6 kuud noorsootöö alal: sh huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine, noorte tervise edendamine, noorte juhendamine ning õpetamine või nõustamine;
 • korraldaja pole saanud ega taotle toetust samal eesmärgil teistest riigieelarvelistest meetmetest;
 • korraldaja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning korraldajal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust ning maksuvõlga riigi ees või maksuvõla tasumine peab olema ajatatud ja korraldajal ei tohi olla esitamata majandusaasta aruandeid ning tal peavad puuduma riigi ees varasemalt täitmata kohustused;
 • korraldajal on olemas kehtiv tegevusluba (püsilaagri puhul HTM ja projektlaagri puhul* KOV tegevusluba vastavalt noorsootöö seaduses toodud tingimustele vähemalt kaks kuud enne tegevuse algust);
 • ühe vahetuse pikkus on minimaalselt 6 ööpäeva ning püsilaagri puhul vähemalt 60 päeva aastas ja projektlaagri puhul kuni 60 päeva aastas (kui püsilaager ei korralda vahetusi vähemalt 60 päeva ulatuses, rakendub talle projektlaagri toetus);
 • toetust saab kasutada ainult suviste vahetuste korraldamiseks, mille kestvus on maksimaalselt 8 ööpäeva.

*Kui KOV tegevusluba taotlemise hetkel ei ole, siis lahtrisse märkida, et on taotlemisel. Toetuse käskkirja enne ei allkirjastata, kui KOV tegevusluba on saadud.

Kõik taotlustingimused laagrikorraldajatele on leitavad SIITNB! Võrreldes varasemate aastatega on taotlustingimused muutunud! 

Laagri tegevusluba

Noorte püsilaagritele ehk noortelaagritele on kehtestatud rahvatervise seaduse alusel tervisekaitsenõuded, millele peab noortelaager vastama, et taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt tegevusluba. Püsilaagri tegevusloa väljastab Haridus- ja Teadusministeerium ning tegevusluba on tähtajatu. Luba tuleb taotleda vähemalt kolm kuud enne tegevuse algust.

Noorte projektlaagritele väljastab tegevusluba kohalik omavalitsus, mille territooriumil projektlaagrit korraldada soovitakse. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne laagritegevuse alustamist. Kohaliku omavalitsuse luba tuleb taotleda läbi Eesti Haridusportaali ning see kuvatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Noortelaagrite taotluste esitamisel ja andmete kuvamisel on teile kui laagri pidajatele abiks koostatud juhendid, mida järgides on võimalik vajalikud andmed sisestada, ning need taotluse läbivaatajale ja loa andjale menetlemiseks esitada.

Vastavalt noorsootöö seadusele on kõikides noorte- ja projektlaagrites tegevusloa taotlemiseks vajalikud kvalifikatsiooninõuetele vastavate noorte- ja projektlaagri juhataja ning kasvatajad. Soovituslik on iga 15 noore kohta omada 1 kvalifitseeritud laagrikasvatajat ning laagris peab olema vähemalt 1 laagri juhataja kvalifikatsiooniga isik.

Lisaks tuleb meeles pidada, et kõik laste või noortega töötavad inimesed peavad enne tööleasumist läbima tervisekontrolli ning esitama tööandjale tervisetõendi nakkushaiguste suhtes. 

Tegevusloa taotlemise juhend

Siit leiate samm-sammulise juhendi, kuidas taotleda projektlaagri või püsilaagri tegevusluba Haridusportaali kaudu. Õpetuse nägemiseks peate vajutama endale sobiva sektsiooni peale ning seejärel avaneb vastava loa taotlemise informatsioon.

Logige sisse Haridusportaali (https://haridusportaal.edu.ee/). Tegevusloa taotlemisel on oluline jälgida, et oleksite portaalis kindlasti ettevõtte rollis, muidu ei ole võimalik näha tegevusloa taotlemise võimalusi. Taotluse täitmiseks tuleb siseneda HarID (saab ise konto luua) või riigi autentimisteenusega (ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Smart-ID või EU eID-ga).

Leht peaks automaatselt suunama “Minu töölauale”. Kui mingil põhjusel seda ei juhtunud, tuleb vajutada “Minu töölaud” vasakult menüüst (kõige üleval).

Töölaual tekib võimalus vajutada “Vaheta rolli”. Seejärel tuleb valida ettevõte, mille alt soovitakse tegevusluba taotleda ning vajutada “Kinnita”.

Kui te ei ole asutusega seotud, siis valige järgmistest sektsioonidest lõik “EHIS-e juurdepääsude saamine”. Kui teil ei ole õppeasutust registreeritud, siis valige järgmistest sektsioonidest lõik “Uue asutuse registreerimine”.

Juhendid

Laagrikorraldajate võrgustik koguneb traditsiooniliselt kaks korda aastas – talvel ja sügisel. Talvine seminar-koolitus toimub traditsiooniliselt veebruarikuus peale taotluste esitamise tähtaega Kurgjärve Noortelaagris. Järgmise Kurgjärve seminari planeeritav aeg on 14.-15.02.2022.

Sügisene seminar-koolitus on liikuv sündmus ja üldjuhul toimub see septembri teises pooles. Seminaridel jagatakse olulist informatsiooni toetuste, noortevaldkonna muudatuste ja laagrites vajalike tunnistuste kohta. Lisaks on igal seminaril ka tähtsaid sisuteemasid ning võimalus vahetada omavahel kogemusi, jagada muresid ning rõõme! Traditsiooniliselt käib igal seminaril koos 60-70 noorte- ja projektlaagrite esindajat. Seminar-koolitustel osalemine on projekt- ja noortelaagri korraldajatele vajalik!

 Sügisene laagrikorraldajate seminar-koolitus toimub 04.-05.09.2021 Taevaskoja Noortelaagris. Osalustasu on 60 eurot, arvete tellimine toimub otse Taevaskoja Noortelaagrist (kontaktisik on Triinu Vähi, info@taevaskoja.ee, 51 598 70).


Eeldatav programm:

04.09.2021
12.00-13.00    saabumine, registreerimine, majutumine
13.00-14.00    lõunasöök
14.00-15.30    programm (selgumisel)
15.30-15.45    kohvipaus
15.45-18.00    programm (selgumisel)
18.00-20.00    saun ja kümblustünnid
20.00-…          pidulik õhtusöök koos meelelahutusega
 
05.09.2021
09.00-10.00    hommikusöök
10.00-12.00    programm (selgumisel)
12.00-12.15    kohvipaus
12.15-14.00    programm (selgumisel)
14.00-…            lõunasöök ja lahkumine
15.00-18.00    lisaprogramm soovijatele?

Koolituskorraldaja toetuse taotlemine toimub läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi keskkonna elektroonselt (https://noored.konkursiveeb.edu.ee/). Vajalik on HarID, ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimine. TOETUSE TAOTLEMISE TÄHTAEG OLI 01.02.2021 KELL 23.59!

Peale laagrikasvataja või – juhataja koolituse läbimist on võimalik taotleda noorsootöötaja osakutset:

 • laagrikasvataja, tase 4;
 • laagrikasvataja-juhataja, tase 6;
 • laagri juhataja, tase 7.

2021. aasta laagrikoolituste ajakava:

VEEBRUAR
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
22.02-26.02.2021 Võru 11, Tallinn MTÜ Skill Õppekeskus Irina Djatsenko, djairina@gmail.com, 5059342 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; vene keeles, 40 ak tundi 100,00 €
MÄRTS
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
22.03-25.03.2021 Zoom MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
20.03-28.03.2021 Võru 11, Tallinn MTÜ Skill Õppekeskus Irina Djatsenko, djairina@gmail.com, 5059342 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; vene keeles, 40 ak tundi 100,00 €
22.03-26.03.2021 Zoom Tallinna Haridusamet Tiiu Kadak, tiiu.kadak@tallinnlv.ee, 6147496 Noorsootöötaja osakutse, tase 6, 40 ak tundi, eesti keeles 70,00 €
25.03-28.03.2021 Eesti/e-koolitus MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing Luule Press, luule.press@mail.ee, 5226464 Laagrikasvatajad, 32 ak tundi, eesti keeles 95,00 €
APRILL
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
05.04-09.04.2021 Zoom Tallinna Haridusamet Tiiu Kadak, tiiu.kadak@tallinnlv.ee, 6147496 Noorsootöötaja osakutse, tase 6, 40 ak tundi, vene keeles 70,00 €
08.04-11.04.2021 Eesti/e-koolitus MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing Luule Press, luule.press@mail.ee, 5226464 Laagrikasvatajad, 32 ak tundi, eesti keeles 95,00 €
Aprill-mai Tallinn, Harjumaa, Lääne-Virumaa SA Õpilasmalev Reivo Maasik, reivo@malev.ee, 53 673 797 Laagrikasvatajad ja - juhatajad, 76 ak tundi, eesti keeles Organisatsiooni-sisene koolitus!
05.04-08.04.2021 Zoom MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
10.04- 11.04 ka 17.04-18.04.2021 Zoom MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
19.04-22.04.2021 Zoom MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
26.04-29.04.2021 Pärnu MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
MAI
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
03.05-07.05.2021 Zoom Tallinna Haridusamet Tiiu Kadak, tiiu.kadak@tallinnlv.ee, 6147496 Noorsootöötaja osakutse, tase 6, 40 ak tundi, eesti keeles 70,00 €
06.05-09.05.2021 Eesti/e-koolitus MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing Luule Press, luule.press@mail.ee, 5226464 Laagrikasvatajad, 32 ak tundi, eesti keeles 95,00 €
27.05-30.05.2021 Eesti/e-koolitus MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing Luule Press, luule.press@mail.ee, 5226464 Laagrikasvatajad, 32 ak tundi, vene keeles 95,00 €
10.05-13.05.2021 Tartu MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi 90,00 €
JUUNI
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
03.06-06.06.2021 Eesti/e-koolitus MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing Luule Press, luule.press@mail.ee, 5226464 Laagrikasvatajad, 32 ak tundi, eesti keeles 95,00 €
KEVAD 2021
Aeg Koht Korraldaja Kontakt Sisu/keel Hind osalejale
Kevad 2021 Harjumaa MTÜ Fän Clab Krista Dreger, Noorte püsi- ja projektlaagri kasvataja koolitus; eesti keeles; 32 ak tundi Sisekoolitus
info@seiklusmaailm.ee, 5137685
Kevad 2021, näädalavahetused Harjumaa MTÜ Fän Clab Krista Dreger, Noorte püsi- ja projektlaagri kasvataja koolitus; eesti keeles; 32 ak tundi 65,00 €
info@seiklusmaailm.ee, 5137685
Täpsustamisel Täpsustamisel MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Marek Mekk, marek@tankla.net, 5237793 Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus; eesti keeles, 32 ak tundi Organisatsiooni-sisene

Viimati uuendatud 16.08.2021