Välisriikide stipendiumipakkumised

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele.

Sõltuvalt sihtriigist on stipendiumid avatud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ja õppejõududele ning teadlastele. Mõningatel juhtudel on välisriigi poolt ka ülikoolide loetelu, kuhu minekuks stipendiumi saab taotleda. Kandideerimise tingimused ning stipendiumi suuruse sätestab stipendiumipakkuja. Kandideerimise tähtajad avaldatakse jooksvalt aasta ringi.

Näiteks vahendame välisriikide stipendiumiprogramme: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendiumid, Jaapani Valitsuse stipendium, Hiina riiklikud stipendiumid ja Fulbrighti stipendium Ameerika Ühendriikidelt jne.

Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingutele vahendab Haridus-ja Noorteamet välisriikide stipendiumi pakkumisi.

Liitudes meie stipendiumilistiga saadame Sulle jooksvalt kõige värskemat info stipendiumikonkursside kohta. Liitumiseks saada e-kiri pealkirjaga ”Soovin listiga liituda” meiliaadressile stipendiumid@harno.ee.

Viited

Study in Estonia

Info välisriigi tudengitele ja õppejõududele riikidevaheliste lepingute raames pakutavate stipendiumide kohta

Scholarship portal 

Veel infot välisriigis õppimiseks mõeldud stipendiumide kohta

Lisainfo: 

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Täpsem teave eri riikide pakutavatest stipendiumidest

Ameerika Saatkond Eestis kuulutab välja Fulbright Student Program stipendiumid kraadiõppeks Ameerika Ühendriikides 2022/2023. õppeaastaks.

Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli vabalt valitud erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad Eesti ülikoolide magistri- ja doktoriõppe tudengid. Stipendiumi antakse kolmeks kuni üheksaks kuuks ühe õppeaasta kestel.

Nõuded:

 • Eesti kodakondsus;
 • Lõpetanud 4-aastase bakalaureuseõppe või alustanud õpinguid magistri- või doktoriõppes peale 3-aastat BA õpinguid;
 • Ameerika Ühendriikides õpitav eriala peab olema seotud varasemate õpingutega;
 • Selge arusaam oma õpingute eesmärgist;
 • Akadeemiline edukus ja piisav inglisekeele oskus õpinguteks USAs;
 • Eelistatud on kandidaadid, kes ei ole USAs elanud rohkem kui 6 kuud;
 • Taotleja peab vastama J-1 viisa saamise tingimustele, mis ühtlasi kohustab stipendiaati naasma koduriiki  peale stipendiumi perioodi lõppu;
 • Tervisetõend;
 • Eelistatud on kandidaadid, kes on taotlemise tähtajaks alla 30 eluaasta;
 • Taotlejad peavad olema valmis sooritama sisseastumiskatseid USA ülikoolidesse (TOEFL, GRE ja GMAT), varsti pärast edukat intervjuud USA saatkonnas Tallinnas.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotlussüsteemi, mis on kättesaadav Foreign Fulbright Program veebilehelt

Taotluste esitamise periood: 1.mai 2021 kuni 20. august 2021.

Pärast taotlussüsteemis dokumentide esitamist tuleb saata üks eksemplar järgmisi dokumente paberkandjal Ameerika Ühendriikide saatkonda U.S. Embassy Kentmanni 20, 15099, Tallinn:

 • ametlikud akadeemilised õiendid eesti ja inglise keeles;
 • eestikeelsete diplomite ja ingliskeelsete tõlgete koopiad;
 • ärakirja väljaandmise vorm (ainult sekundaarsete USA ärakirjade jaoks), kui see on asjakohane.

Pärast taotlussüsteemis dokumentide esitamist tuleb saata üks eksemplar dokumente paberkandjal Ameerika Ühendriikide saatkonda U.S. Embassy Kentmanni 20, 15099, Tallinn.

Lisainfo:

Jane Susi
susij@state.gov

Viited

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

Lisainfo stipendiumi ja kandideerimise kohta

Lisainfo:

Jane Susi
susij@state.gov

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2021/2022. õppeaastaks  õpinguteks kõigis õppeastmetes. Lisaks on võimalus taotleda stipendiume uurimus- ja teadustööks Eesti kõrgkoolide akadeemilistele töötajatel ja teaduritel.

Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe periood või teadustöö aega ning lisaks 1-2 aastat Hiina keele õpet. Stipendiumi saab taotleda õppe- või teadustööks 289 Hiina haridusasutuses, mis on liitunud programmiga. Täpsemat informatsiooni programmis osalevate ülikoolide kohta leiab:

Stipendiume saavad taotleda:

 • hea tervisega Hiina kodakondsuseta isikud;
 • bakalaureuseõppesse kandideerimisel alla 25-aastane abiturient;
 • magistriõppesse kandideerija alla 35-aastane bakalaureusekraadiga isik;
 • doktoriõppese kandideerija alla 40-aastane magistrikraadiga isik;
 • teadus– või uurimustöö stipendiumile kandideerimisel olema alla 50- aastane magistrikraadiga või dotsendi astmes (või kõrgem);
 • vanemteaduri stipendiumile kandideerimisel alla 50-aastane.

Täisstipendiumi puhul kaetakse õppemaks ja majutus ning igakuine stipendium, mida maksab kohapealne ülikool. Osalise stipendiumi puhul kaetakse osa märgitud kulusid. 

Igakuiste stipendiumite määrad Hiina jüaanides (CNY):

 • bakalaureuseõppes 2500 CNY kuus;
 • magistriõppes/teadus-ja uurimustöö stipendiaadile 3000 CNY kuus;
 • doktoriõppes/ vanemteaduri stipendiaadile 3500 CNY kuus.

Majutust pakutakse ülikooli ühiselamus või kaetakse kulud majutustoetusega. Täpsed tingimused sõltuvad vastuvõtvast ülikoolist.

Tähtaeg

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 26. veebruar 2021. Kõik dokumendid tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi:


Lisainfo: 

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.

Õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamised eesmärgid on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

MEXT (The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (文部科学省 Monbu-kagaku-shō)) stipendiumid

Eesti õpilased saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

 •  Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)

Stipendiumi saavad taotleda magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on omandanud eelneva hariduse mujal riigis kui Jaapan. Stipendiumile saavad kandideerida Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures ning 02.04.1987 ja hiljem sündinud inimesed. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri ning taotleja peab vastama õppeviisa saamise tingimustele. 

Stipendiumiga kaetakse õpingud kestvusega 2022. a aprillist kuni 2024. a märtsi lõpuni. Oktoobris Jaapanisse saabunud stipendiaatidel algab toetusperiood septembrist või oktoobrist 2022 ning kestab kuni 2024. a märtsi lõpuni. Igal juhul tuleb stipendiaadil läbida ka 6-kuulised ettevalmistavad kursused.

Stipendiumi suurus sõltub valitud erialast ja õppeastmest ning igakuisele stipendiumisummale võib lisanduda toetus 2000 või 3000 jeeni kuus, vastavalt õpingute asukohale. Stipendiumi suurus on 143 000 jeeni  kuni 145 000 jeeni kuus. MEXT toetus katab ülikoolide sisseastumiskatsete, immatrikuleerimise ja õppemaksu tasud. MEXT tasub ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlaks määratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapanis peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega, Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures, õppeviisa tingimustele vastavad ja õpingute algusajaks vähemalt 18. aastased (sündinud 2. aprill 1997 ja peale seda) noored. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri.

Stipendiumiperiood kestab 4-5 aastat: aprillist 2022 kuni märtsini 2027 (sealhulgas ettevalmistav aasta). Taotlejad peavad valima etteantud õppekavadest ja erialadest sobivad ning taotlusvormi märkima oma eelistused. Stipendiumi saab taotleda muuhulgas ka meditsiini, hambaravi, veterinaarmeditsiini või kuueaastase farmaatsia eriala õpinguteks.

Stipendiumi suurus on 117 000 jeeni kuus, sellele võib lisanduda ka piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus. MEXT tasub kõrgkooli sisseastumiskatse tasud, immatrikuleerimise, õppemaksu ja edasi-tagasi lennukipiletid koduriigist Jaapanisse ja tagasi peale stipendiumiperioodi lõppu.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega või Jaapani kolledži õpinguteks vastava ettevalmistuse saanud noored, kes vastavad kohapealse kolledži sisseastumise tingimustele. Stipendiumi saab taotleda kindlatel erialadel õppimiseks ning vastuvõtva õppeasutuse valib MEXT. Stipendiumiperiood kestab kolm aastat: alates 2022. a aprillist kuni 2025. a märtsini (sealhulgas ettevalmistav aasta). Kogu õpe toimub jaapani keeles.

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega, Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures, õppeviisa tingimustele vastavad ja õpingute algusajaks vähemalt 18. aastased (sündinud 2. aprill 1997 või peale seda) noored. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri.

Stipendiumi suurus: 117 000 jeeni kuus, millele võib lisanduda piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus. MEXT katab sisseastumiseksami kulu, immatrikuleerimise tasud ja õppemaksu koolituskolledžites. MEXT katab ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlaksmääratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapani piires peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Stipendiumile võivad kandideerida vähemalt keskharidusega või vastava ettevalmistuse läbinud noored (vt täpsemalt taotlemise tingimustest), kes on sündinud 2. aprill 1997 või peale seda. Kandidaat ei tohi omada Jaapani kodakondsust, peab olema hea tervise juures ning vastama õppeviisa saamise tingimustele. 

Stipendiumi saab taotleda valitud erialadel õppimiseks ja sobiva kolledži valib stipendiumi andja MEXT. Pakutavatel erialadel kestab õpe 3-3,5 aastat. Sellele lisandub ettevalmistav aasta, mille läbimine on kohustuslik. Kogu õpe toimub jaapani keeles.

Stipendiumi makstakse kokku neli aastat: alates 2022. a aprillist kuni 2026. a märtsini (teatud erialadel ka kuni september 2026). Stipendiumi suurus on 117 000 jeeni kuus. Sellele võib lisanduda piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus.

Sisseastumiseksami, immatrikuleerimise tasu ja tehnikakõrgkooli õppemaksu tasub MEXT. Samuti kaetakse toetusega ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlak smääratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapani piires peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

Taotluse esitamine

 • Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidel stipendiumitel:  11. juuni 2021 (reede)
 • Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidele stipendiumitele on pikendatud kuni 28. juuni 2021 (esmaspäev).
 • Kõik nõutud dokumendid peavad korrektselt täidetuna jõudma selleks kuupäevaks Jaapani saatkonda.
 • Esimese vooru läbinutega võetakse ühendust.
 • Seoses COVID-19 pandeemiaga võib ette tulla muudatusi avalduste esitamise ajakavas.
 • Küsimuste korral kirjutage aadressil culture@ti.mofa.go.jp

Läti valitsus pakub 2021/2022 õppeaastaks järgmisi stipendiume:

 • stipendium Läti kõrgkoolides õppimiseks kõigis õppeastmetes;
 • stipendium uurimis- ja teadustööks teaduritele ja kõrgkoolide akadeemilistele töötajatele. 

Bakalaureuse- ja magistriõppeks pakutakse stipendiumi kuni kümneks õppekuuks ning doktoriõppes kuni 11 õppekuuks. Stipendiumi magistriõppeks läti keele ja kirjanduse ning ajaloo õppekavadel saab taotleda kaheks õppeaastaks. Läti riiklikku stipendiumi antakse ühele inimesele mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks õppeaastaks.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe taotlejad peavad olema stipendiumile kandideerimise hetkeks (veebruar, märts 2021) olema oma koduülikoolis või Läti kõrgkoolis läbinud vähemalt ühe õppeaasta.

Uurimus- ja teadustööks mõeldud stipendiumi saavad taotleda välisriigi kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilised töötajad ja teadurid. Stipendium antakse kuni viieks kuuks. 

Lisainformatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab veebilehelt http://www.studyinlatvia.lv/.

Dokumentide esitamine

Taotlusvorm (http://scholarships.viaa.gov.lv/en/login) koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis.

Taotluste esitamise periood on 1. veebruar kuni 1. aprill 2021.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehelt.

Küsimuste korral kirjutage: scholarships@viaa.gov.lv.

Peatselt lisandub informatsioon 2021. aasta suvekooli kursuste stipendiumist.

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- ning teadustööks.

1. Stipendiumivõimalused õpirändeks bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele üliõpilastele Saksamaa ülikooli.

Stipendiumiga on võimalik minna Saksamaale riiklikult tunnustatud kõrgkooli magistriõppesse või  koduriigis kraadi omandades magistrikursuse jooksul vahetusaastale. Taotlema oodatakse kõigi valdkondade üliõpilasi.

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

Stipendiumiga on võimalik bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatel üliõpilastel sooritada osa õpingutest (semester, aasta) või omandada magistrikraad kunsti, disaini, filmi, muusika kui ka etenduskunstide (draama, režissöör, tants, koreograafia jne) erialadel Saksamaa ülikoolis.

Kandideerimise tähtaeg: 30. november 20201. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised

Stipendiumiga toetakse õpirännet magistrikraadi omandamist või õpirännet semestriks,  vahetusaastaks Saksamaa ülikooli. Kõrgkooli valikul tuleb jälgida, et valitud õppekava sisaldab nõutud mahus aineid.

Stipendiumi võivad taotleda üliõpilased, kes on omandanud bakalaureusekraadi arhitektuuri, sisekujunduse, linnaplaneerimise/linnaarendamise, maastikuarhitektuuri ja maastiku planeerimise alal hiljemalt stipendiumiga toetatava õppeprogrammi alguseks.

Kandideerimise tähtaeg on 30. september 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised

 • Stipendium bakalaureusekraadi omandanutele või magistri muusika suuna üliõpilastele 

Stipendiumi eesmärk on pakkuda muusika valdkonnas bakalaureuseõppe lõpetanutele võimalust jätkata oma haridusteed magistrikraadi omandamiseks või viibida lühiajalises õpirändes (semester, aasta) Saksamaa ülikoolis omandades magistrikraadi oma koduriigis. Taotlejad, kellele puudub koduriigis võimalus oma muusika instrumendiga seotult omandada kõrgkooli kraadi peaksid olema koduriigis läbinud muud võimalikud kursused.

Muusika valdkonna stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 27. september 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

Eelpool nimetatud stipendiumitele kandideerimise üldtingimused:

Toetusperiood: 10-24 kuud (stipendiumperioodi alguseks loetakse tavapäraselt järgneva aasta 1. oktoobrit 2022 v.a juhul, kui tudeng võtab saksa keele kursusi enne õpingute algust)

Stipendiumi suurus: 861 eurot kuus. Lisaks ühekordne õppetoetus, sõidutoetus ja tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine. Teatud juhtudel on stipendiaadil võimalik saada elukoha üüri hüvitist, igakuist peretoetust ja erivajadusest põhjustatud kulude hüvitamist kui neid kulusid ei kaeta mõnest teisest allikast.

Saksakeele omandamiseks enne õpingute algust pakutakse keelekursuste hüvitamist sh veebikursuste. Taotlejad, kes on sooritanud keeletestid võimaldatakse lõivu hüvitamist. Otsuse kulude hüvitamise osas teeb DAADi stipendiumi komisjon.

Rahastuse algus on tavapäraselt alates järgmise aasta 1. oktoobrist 2022 või varem, kui saksa keele kursus võetakse enne õppekava algust. Stipendiumi ei ole võimalik pikendada.

Stipendiumi taotlemise tingimused:

 • eelnev haridus ei tohi olla omandatud rohkem kui 6 aastat tagasi;
 • kui taotleja on olnud Saksamaa alaline elanik rohkem kui 15 kuud taotlustähtajaks ei saa stipendiumile kandideerida;
 • taotleja peab olema esitanud dokumendid või vastuvõetud Saksamaa kõrgkooli stipendiumi taotlemise tähtajaks. Kõrgkooli sisseastumine ja DAAD-i stipendiumi taotlemine on teineteisest sõltumatud;
 • sõltuvalt õppekeelest (saksa keel või inglise keel) tuleb taotlemisel esitada keeleoskust tõendav dokument või läbida keelekursused enne õpingute algust.

Stipendiumid määratakse valitud õppeprogrammi standardõppe ajaks. 2-aastaste kursuste puhul otsustab stipendiumi komisjon rahastamise jätkamise pärast esimest õppeaastat, kui stipendiaadi senised akadeemilised saavutused näitavad, et olete õppekava edukalt läbinud.

Taotlejad, kes on taotluse esitamise ajal juba magistriõppe esimesel aastal Saksamaal, võivad taotleda oma teise õppeaasta rahastamist. Stipendiumi ei ole võimalik pikendada.

Stipendiumiga toetatakse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste (kõigilt erialadelt) osalemist saksa keele ja kultuuri suvekursustel.

Pandeemiaolukorra tõttu pole kontaktkursuste rahastamine praegu võimalik. Aastal 2021 rahastatakse ainult veebikursustel osalemist. Kursused on saksa keeles.

Taotlemise tingimused:

 • stipendiumi võivad taotleda bakalaureuse- või magistriüliõpilased;
 • bakalaureuseõppe üliõpilased peavad stipendiumiperioodi alguseks olema läbinud vähemalt kaks õppeaastat;
 • saksa keeleoskus: min. A2

Kursused kestavad kuni 18 päeva (maksimaalselt 5 päeva sh saabumise ja lahkumise päev) minimaalselt 25 tundi õppetundi nädalas. Kursused toimuvad tavapäraselt juunist novembrini aastal 2022. Toetusperioodi ei saa pikendada.

Ühekordne stipendiumimakse on 1061 eurot, lisaks sellele ka reisitoetus, tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine.

Kursuste osalustasud ja majutuskulud arvestab keelekursuste pakkuja tavaliselt otse stipendiumimaksetest maha, nii et kursuse korraldaja võib stipendiaadile maksta ainult selle summa, mis jääb järele eelnevalt mainitud kulude mahaarvamist.

Taotlemiseks peab üliõpilane olema kursuse toimumise hetkeks vähemalt 18 aastane, üliõpilane peab olema välisriigi kõrgkooli üliõpilane (v.a Saksamaa), kahe DAAD-i suvekooli kursuse kasutamise vahe peab olema vähemalt kaks aastat.

Kandideerimise  tähtaeg on 1. detsember 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

2. Stipendiumid doktorantidele ja õppejõududele eesmärgiga toetada uurimus- või teadustöö tegemist Saksamaal

 • Stipendium ülikoolide akadeemilistele töötajatele- kunsti ja arhitektuuri valdkonnas (Study Visits for Academics - Artists and Architects)

Selle stipendiumi eesmärk on edendada koostööd kunsti ja arhitektuuri valdkonnas. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide õppejõud järgmistelt erialadelt:

 • Arhitektuur (sisekujundus, mälestiste kaitse, linnaplaneerimine/linnaarendus, regionaalplaneerimine, maastikuarhitektuur, maastikuplaneerimine)
 • Kujutav kunst, film, disain, visuaalne kommunikatsioon
 • Lavakunst (draama, lavastus, muusikalid, tants, etenduskunst, koreograafia jne)
 • Muusika

Stipendiumiga toetatakse õppereise Saksamaale riiklikesse või riigi poolt tunnustatud ülikoolidesse valdkondlikuks koostööks. Õppekäik võib toimuda ka mitmesse asutusse. Toetust saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul.

Toetusperiood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub  planeeritavast ajagraafikust. Toetusperioodi ei pikendata.

Stipendiumi suurus: 2000 eurot igakuiselt õppeassistentidele, abiprofessoritele ning lektoritele ja 2150 eurot professoritele (lisaks reisitoetus ja toetus erivajaduse puhul ning tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine).

Taotleja peab töötama oma koduriigi kõrgkoolis ja uurimusprojekti partner peab olema Saksamaal.

Kandideerimise tähtajad:

15. november 2021 lähetusteks juuni kuni november 2022;

2. mai 2021 lähetusteks detsember 2021 kuni mai 2022.

Kandideerimine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

 • Lühiajaline õpiränne teadus- või uurimustööks Saksamaal (Research Grants-Short-Term Grants)

Stipendiumi sihtgrupp on doktorandid, noored akadeemikud ja teadlased, kes on saanud magistrikraadi. Erandjuhtudel ka bakalaureusekraadi omanikud, kes on saanud kraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamise ajaks. Taotleda võivad ka juba doktorikraadi saanud (järel-doktorant). Doktorikandidaadid, kes juba teevad kraadi Saksamaa ülikoolis, ei saa kandideerida.

Stipendiumi antakse teadus-või uurimustööks koostöös Saksamaa partnerasutusega. Lisaks toetatakse akadeemilise hariduse täienduskursustel osalemist. Kohapealne koostööpartner peab olema Saksamaa tunnustatud kõrgkool, riiklikult tunnustatud kõrgkool või  ülikooliväline teadusasutus. Uurimustöö või teadushariduse jätkamise kursus peab olema korraldatud Saksamaa riikliku või riiklikult tunnustatud kõrgkooli või ülikoolivälise teadusasutuse poolt.

Toetusperiood: 1-6 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja planeeritavast töögraafikust. Toetusperioodi ei pikendata.

Stipendiumi suurus sõltub taotleja akadeemilisest positsioonist: bakalaureusekraadiga ja magistriõppe üliõpilased 861 eurot ja doktorandid ja järel-doktorandid 1200 eurot kuus (lisaks sõidutoetus ja  toetus erivajadusega puhul, tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine).

Taotlemise tingimused:

 • eelnev haridus ei tohi olla omandatud  rohkem kui 6 aastat tagasi;
 • doktorikraadi omandanutel ei  tohi olla möödunud kraadi saamisest rohkem kui neli aastat. Doktoriõppes alustanutel ei tohi olla õpingute algusest möödunud rohkem kui kolm aastat;
 • taotlejaid, kes on Saksamaal elanud taotluse esitamise tähtajaks kauem kui 15 kuud, ei saa stipendiumile kandideerida;
 • nõutav keeleoskuse tase sõltub taotleja kohapealsest õppe- või teadustööst (hea inglise või saksa keele oskus on nõutud).

Meditsiinivaldkonna taotlejatele palume tutvuda järgneva infolehega www.daad.de/extrainfo.

Kandideerimise tähtajad:

 • 15. november 2021, lähetusteks perioodil juuni kuni november 2022.  
 • 2. mai 2021, lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

Kandideerimine toimu läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

 • Stipendium doktorantidele kuni ühe-aastaseks uurimustööks või täiendõppeks (Research Grant- One-Year Grants for Doctoral Candidates)

Stipendiumi sihtgrupiks on doktorandid (järel-doktorante ei toetata) ning noored akadeemikud ja teadlased, kes on omandanud magistrikraadi. Erandjuhtudel bakalaureusekraadi omanikud, kes on saanud kraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamise hetkeks. Toetakse uurimisprojekti tegemist või akadeemilise hariduse täiendkursusel osalemist Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses.

Toetusperiood: 7-12 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust. Toetusperioodi ei pikendata.

Stipendiumi suurus sõltub taotleja akadeemilisest positsioonist: bakalaureuse- ja magistrikraadi puhul 961 eurot kuus ja doktorandid 1200 eurot kuus (lisaks tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine, sõidutoetus ja ühekordne uurimistoetus). Teatud tingimustel on võimalik saada igakuist rendi- ja peretoetus ning toetust erivajaduse puhul. Vajadusel hüvitatakse ka saksa keele kursuste osalustasu.

Taotlemise tingimused:

 • eelnev haridus ei tohi olla omandatud rohkem kui 6 aastat tagasi;
 • doktoriõppes alustanutel ei tohi olla õpingute algusest möödunud rohkem kui kolm aastat;
 • taotlejad, kes on Saksamaal elanud taotluse esitamise tähtajaks kauem kui 15 kuud, ei saa stipendiumile kandideerida;
 • nõutav keeleoskuse tase sõltub taotleja kohapealsest õppe- või teadustööst (hea inglise või saksa keele oskus).

Meditsiini valdkonna taotlejatel palume tutvuda infolehega www.daad.de/extrainfo .

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2021 lähetusteks algusega alates 1. oktoober 2022. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised

 • Stipendiumid doktorantidele (Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees/Cotutelle)

Stipendiumi eesmärk on toetada koostööd ja ühiseid doktori-ja teadusprojekte stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vahel.

Toetust on võimalik taotleda kahel juhul:

a) doktorant, kelle doktoritööd juhendavad nii koduülikooli õppejõud kui ka Saksamaa vastuvõtva kõrgkooli juhendaja. Toetust saab taotleda perioodiks, kui doktorant viibib uurimustöö tarbeks Saksamaal.  Doktorikraadi kaitsmine toimub koduriigis, kus osaleb ka  Saksamaa juhendaja.

b) doktorikraad vastavalt „Cotutelle“ protseduurile: kahe riigi juhendajate koostöös valmib doktoritöö. Toetust saab taotleda uurimustöö kirjutamiseks nii koduülikoolis ja Saksamaa ülikoolis niinimetatud „Cotutelle“ korra kohaselt. Eelduseks on stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vaheline koostööleping. Pärast doktoriõppe edukat lõpetamist annavad Saksamaa ülikool ja välismaa partnerülikool koos doktorikraadi.

Stipendiumile saavad kandideerida sõltuvalt uurimusprojektist:

a) eelnevalt kirjeldatud variant a puhul saavad stipendiumile kandideerida isikud, kes magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraad omandanud hiljemalt stipendiumperioodi alguseks;

b) „Cotutelle” protseduuri korral ehk variant b saavad taotleda stipendiumi kandidaadid, kes on doktoriõppesse vastuvõetud hiljemalt stipendiumperioodi alguseks.

Toetusperiood on maksimaalselt 2 aastat. Perioodi pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub uurimusprojektist ja planeeritavast töögraafikust. Toetust võib kasutada paindlikult mitmeks lühemaks õpirändeks Saksamaale.

Taotluses tuleb lahti kirjutada töö- ja ajagraafik, kuidas plaanitakse oma aega Saksamaa ja koduülikooli vahel jagada. Koduülikoolis viibimise ajal katkestatakse DAADi stipendiumi maksmine.

Stipendiumi suurus on igakuiselt doktorandile 1200 eurot (lisaks tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine, sõidu- ja elamistoetus õppejõududele 1 kuni 10 päevaseks lähetuseks ja ühekordne uurimistoetus). Teatud tingimustel ja üle kuue kuu kestvate lähetuste puhul on võimalik saada ka igakuist renditoetust, peretoetust, toetust erivajaduse puhul. Vajadusel hüvitatakse ka saksa keele kursuste osalustasu.

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2021 lähetusteks algusega alates 1. oktoober 2022. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

 • Stipendium ülikoolide akadeemiliste töötajatele uurimustööks ja teaduuringuteks  (Research Stays for University Academics and Scientists)

Stipendiumi eesmärk on toetada lühiajalist õpirännet Saksamaale teadusuuringute läbiviibimiseks ning seeläbi edendada kogemuste vahetamist ja võrgustike loomist Eesti ning Saksamaa kolleegide vahel. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide õppejõud ning akadeemikud ja teadlased, kes on omandanud doktorikraadi ning töötavad oma koduriigi ülikoolis või teadusasutuses. Visiite kongressi ei rahastata.

Toetusperiood on 1-3 kuud, toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub uurimus- või teadustööst ja tööks planeeritud ajagraafikust. 

Stipendiumi suurus on õppejõu assistentidel, abiprofessoritel ja lektoritel 2000 eurot ning professoritel 2150 eurot (lisaks sõidutoetus ja tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine, toetus erivajadusega korral). Taotleja peab töötama oma koduriigis kõrgkoolis ja uurimus- või teadustöö peab olema läbiviidud koostöös Saksamaa partneriga.

Kandideerimise tähtajad:

 • 15. november 2021 lähetusteks perioodil juuni kuni november 2022.
 • 2. mai  2021 lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Loe rohkem: taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised.

Kõigi DAAD-i poolt pakutavate stipendiumite taotlusvoorud toimuvad tavapäraselt iga aasta samal perioodil.

Ungari Vabariigi Haridusministeerium pakub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele stipendiume lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Ungarisse 2021/2022. õppeaastal.

Stipendiumiga toetatakse:

 • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilaste õpirännet kestusega kolm kuni kümme kuud;
 • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe kestusega 24 kuni 36 kuud (kraadi omandamine);
 • magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste lühi- ja pikaajalist õpirännet kestusega kolm päeva kuni kümme kuud;
 • bakalaureuse-, magistri- või doktori üliõpilaste suvekursuseid kestusega kaks kuni neli nädalat.

Taotlusvorm ja kõik nõutud lisad tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis.

Taotluste esitamise tähtaeg on

 • osalistel/semestriõpingutel, täisstuudiumi õpingutel, õppereisidel 25. veebruar 2021
 • suvekursustel 11. märts 2021.

Täpsemat informatsiooni leiate siit.

Bulgaaria Haridus- ja Teadusministeerium pakub välisteadlastele ja üliõpilastele stipendiumi osalemiseks Bulgaaria keele ja kultuuri suvekoolides. Kursused toimuvad  Bulgaaria Punase Risti riiklikus hariduskeskuses Lozeni külas ajavahemikus 11.-31.juuli 2021. Kursused toimuvad Bulgaaria Sofia ülikooli slaavi teaduskonna eestvedamisel.

Kursused on suunatud Bulgaaria ja slaavi valdkonna professoritele, teadlastele ja üliõpilastele, samuti tõlkijatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud bulgaaria keelest, kirjandusest, ajaloost ja kultuurist.

Stipendiumiga kaetakse koolitusmaterjalid, majutus, toitlustus ja kohapealne kultuuriprogramm. Reisikulud Bulgaariasse ja tagasi ning tervisekindlustus tuleb katta osalejal. Osalustasude kohta saab täpsemat infot siit.

Juhul, kui viiruse Covid-19 leviku tõttu ei ole võimalik kursusi kohapeal korraldada toimivad kursused veebiplatsvormi „Moodle“ vahendusel.

Kursustel osalemisest huvitatud peavad täitma vastava taotlusvormi ja saatma taotluse hiljemalt 10. maiks 2021.

Täpsem info ja registreerimine: summer_seminar@slav.uni-sofia.bg

Taotlusvorm on kättesaadav siit.

India valitsus pakub Eesti kodanikele ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolituskursustel osalemiseks. Eesti poolt ei anta täiendavat toetust osalemiseks inglise keele kursustel. Taotluste hulgast teeb eelvaliku Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud riikidevaheliste lepingute stipendiumprogrammi komisjon. Stipendiaatide lõppvaliku ja stipendiumi määrab India vastav asutus (Ministry of External Affairs and Government of India). Hindamisel arvestatakse taotleja motivatsiooni, kandidaadi õppeedukust ja esitatud dokumentide korrektsust. Hetkel toimuvad kursused ainult veebipõhiselt.

Stipendium

Korraldajate poolt kaetakse koolitusmaterjalid, edasi-tagasi reisi- ja majutuskulud ning osavõtutasu. Osalejatele makstakse ka päevaraha (1200 INR päev), millest vajadusel arvestatakse maha kohapealne toitlustus. 

Tähtaeg

Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuid palume arvestada menetlusajaga. Taotlus tuleks esitada 3 kuud enne kursuse toimumist.  

Tingimused

 • Vanusepiirang on 25 – 45 aastat (toetuse kasutamise ajal);
 • kandidaat peab omama valitud kursusele sobivat akadeemilist ja/või tööalast tausta;
 • taotlusi võivad esitada isikud, kes pole India valitsuse stipendiumi varem saanud;
 • kandidaadid peavad valdama inglise keelt;
 • eelistatakse riigiametnikke;
 • taotlusi inglise keele kursustele ei võeta vastu. 

Nõutavad dokumendid

 • Veebipõhine taotlusvorm (Apply for ITEC/SCAAP Course), mis tuleb ära täita, välja printida ja allkirjastada;
 • inglise keele oskust tõendav dokument (nt tõend ülikoolist/keeltekoolist);
 • viimase diplomi koopia ja väljavõte õpinguraamatust või tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • motivatsioonikiri;
 • tervisetõend.

Dokumentide esitamine

Nõutud dokumendid tuleb esitada inglise keeles ja kahes eksemplaris (originaal ja koopia). Meili teel saadetud dokumente vastu ei võeta. Kõik dokumendid peavad olema inglise keeles ning need tuleb saata posti teel aadressile:

Märksõna: India
Rahvusvahelistumise osakond
Haridus-ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn 

Lisainformatsioon

Tutvu kindlasti ka täiendava infoga kursuste kohta (sh kursuste kirjelduse all on välja toodud nõuded kandidaatidele) ning loe lisainfot stipendiumi kohta.

Poola Teaduste Akadeemia pakub Euroopa Liidu ja Poola riigi ühise panusena algatud stipendiumi PASIFIC. Stipendiumi taotlusi võetakse 2021. aastal vastu kaks korda.

Toetust on võimalik taotleda kaheks aastaks ühes vabalt valitud Poola Teaduste Akadeemia (PAS) instituutidest. Stipendiaadil on vabadus valida oma uurimisala, uurimistöö juhendaja, vastuvõtev instituut ning lähetuse organisatsioonid, kes sobivad kõige paremini teadustööks ja karjääri arendamiseks.

PASIFIC stipendiaatidele pakutakse igakuist hüvitist umbes 2500 eurot neto. Neile, kes otsustavad koos perega Poola minna, pakutakse ka peretoetuse taotlemise võimalust. Lisaks määratakse teadusuuringute eelarve, kuni 93 000 eurot projekti kohta.

Stipendiumi taotlejad peavad vastama kahele kriteeriumile:  

 • Taotleja peab omama doktorikraadi või sellega võrdustatud 4-aastast teadustööga tegelemise kogemust ning eelnevat kraadi doktorikraadi tegemiseks;
 • Taotleja peab täitma MSCA õpirände reegleid. See tähendab, et taotleja ei tohi olla Poolas elanud ega töötanud kauem kui üks aasta enne seatud stipendiumi tähtaega eelnenud kolmel aastal.

Taotluse esitamine toimub läbi elektroonilise taotlussüsteemi SEA System. Esimene taotlusvoor avaneb 15. märts 2021 ning kestab kuni 30 juuni 2021. Teine taotlusvoor toimub 15. september kuni 30. detsember 2021.  

Täpsemat informatsiooni leiab allolevatelt linkidelt:

Prantsusmaa valitsus pakub stipendiumi magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2021/2022 õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Igakuine stipendium 700 eurot makstakse otse stipendiaadile ja on mõeldud kohapealsete kulude katmiseks. Stipendiumi ei saa kasutada koos mõne muu Prantsusmaa riikliku stipendiumiga ega Erasmus+ toetusega.

Stipendiumi antakse üheks õppeaastaks või kuni 9 õppekuuks. Stipendiumperioodi pikkus varieerub juhul, kui üliõpilane peab sooritama kohapeal praktikat. Järgmiseks õppeaastaks ei ole stipendiumi jätkumine tagatud. Võimalik on uuesti stipendiumi taotleda teistega samadel alustel.

Stipendium koosneb:

 • toetus 700 eurot õppimisega seotud kulude katmiseks (arvuti ostmine, dokumentide trükkimine jms). Taotleda saavad üliõpilased, kelle stipendiumperiood on üle 3 kuu.
 • kindlaks määratud eluasemetoetus 167 eurot kuus hiple-de-France'i piirkonnas elavatele stipendiaatidele (143 eurot väljaspool Île-de-France'i). Saabumisel hüvitatakse alalise majutuseta õpilasele ka kuni 3 ööd.
 • õppemaksu katmine kuni 5000 eurot ja täielik maksuvabastus juhul, kui stipendiaat asub õppima riiklikus ülikoolis;
 • ravikindlustuse hüvitamine võrdsel panustamisel kuni 264 eurot. Registreerimine üldisesse sotsiaalkindlustussüsteemi on tasuta.

Stipendiumi taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Eesti kodanik või pikaajaline resident;
 • hariduslik ettevalmistus õpinguteks Prantsusmaal;
 • taotleja peab valdama nõutud tasemel prantsuse keelt (Diplôme d’Etudes en Langue Française), välja arvatud juhul, kui koolitus toimub inglise keeles;
 • taotleja on vastuvõetud või esitanud dokumendid vastuvõtuks Prantsusmaa õppeasutusse;

Konkurss on avatud kõigi erialade üliõpilastele, kuid vastavalt Prantsuse saatkonna Eestis uuele strateegiakavale 2020-2022 eelistatakse säästva arengu, kliima soojenemise, energia-, tervise-, kaitse-, riigiteaduste või inseneriteaduste valdkonna taotlejaid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm koos nõutud lisadega prantsuse või inglise keeles:

 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • varem omandatud ülikoolikraadi koopia;
 • tõend Eestis läbitud õpingute kohta;
 • Prantsuse kõrgkooli eelregistreerimise kinnitus.

Stipendiumi taotlemise tähtajad:

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 25. mai 2021 kell 23:59 e-posti aadressil: theodore.hervieux@ife.ee.

Parimate taotluste eelvalik tehakse pärast kõigi taotluste vastuvõtmist. Individuaalsed intervjuud eelvalitud kandidaatidega algavad neljapäeval, 27. mail 2021.Kandidaate teavitatakse lõplikust otsusest juunis (taotlus on vastu võetud, ootelehele kantud või tagasi lükatud).

Stipendiumi saamise otsus kinnitatakse lõplikult pärast Prantsusmaa kõrgkooli vastuvõtmise kinnituse esitamist või avalduse esitamist tõendavate dokumentide esitamist.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Théodore Hervieux'ga, Campus France Eesti esindajaga: theodore.hervieux@ife.ee

Täpsemat informatsiooni stipendiumi kohta leiab siit.

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2021-2022. õppeaastaks erinevaid stipendiume nii lühi- kui ka pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik-õiguslikes ülikoolides. Stipendiumid on mõeldud tasemeõppe üliõpilastele, teadlastele ning õppejõududele.

Stipendiumid:

 • Lühi- või pikaajaline õpiränne bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele kestvusega 2 kuni 10 kuud;
 • Lühi- või pikaajaline õpiränne magistrikraadi omandanud isikutele kestvusega 3 kuni 10 kuud;
 • Uurimustöö stipendium teaduritele ja õppejõududele kestvusega 1 kuni 3 kuud;

Kõigile stipendiumitele tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega seatud tähtaegadeks: 

 • Lühi- ja pikaajalise tasemeõppe üliõpilaste õpirände stipendium 15. aprill 2021;
 • Uurimustöö stipendiumi taotlus esitada mitte hiljem kui 2 kuud enne lähetuse algust peab taotlus olema jõudnud Tšehhi otsustavale asutusele.
 • Haridus-ja Noorteametile tuleb dokumendid esitada aegsasti enne nõutud kahe kuulise perioodi algust. 

Stipendiumi suurus:

 • Tasemeõppe üliõpilaste stipendium bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel on 9000 krooni (CZK) kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdustatud kraadiga stipendiaatide summa on 9500 krooni (CZK) kuus;
 • Teadurite ja õppejõudude stipendium on 608 krooni (CZK) päevas toitlustuse ja muude kulude katmiseks. Majutust aitab leida Tšehhi Haridus- , Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium.

Lisainfo:

Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi ning muid täiendavaid kulusid (näiteks kindlustust). Õpiränne või uurimustöö lähetus peab toimuma ajavahemikus september 2021 kuni juuni/juuli 2022. Tasemeõppes antakse stipendiumi vahetusõppeks, kuid mitte kogu kraadiõppe perioodiks. 

Tšehhi keele ja kultuuri suvekooli kursustel osalemiseks sellel aastal stipendiumi taotleda ei saa (stipendiumiga kaetud kohad täidetud).

Stipendiumitele kandideerimise tingimused ja nõutud dokumentide loetelud on leitavad siit.

Taotlusdokumendid saab esitada ametile:

 • e-postiga: liis.uulman@harno.ee (märksõna Tšehhi stipendium)
 • paberkandjal posti teel: Haridus- ja Noorteamet, Rahvusvahelistumise osakond, Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, Eesti

Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2022/2023 õppeaastaks:

 • Teadusstipendium magistrikraadiga noorteadlastele (Research Fellowship)
 • Doktorantuuri stipendium (PhD Scholarship)
 • Järeldoktorantuuri stipendium (Postdoctoral scholarships)
 • Stipendium magistrikraadi omandamiseks kunsti ja muusika valdkonnas (Arts Scholarship)

Kunsti ja muusika stipendium (Arts Scholarship)

Stipendiumi on võimalik taotleda magistriõpinguteks stipendiumi pakkumises loetletud kunsti suunaga ülikoolis vabalt valitud kunstide valdkonna erialal.

Stipendiumi perioodi pikkus on 12 kuud (alates septembrist 2022) ning see on pikendatav kuni 21 kuuni sõltuvalt valitud magistriprogrammist ja vajalikest ECTS ainepunktidest.

Stipendiumi suurus on 1920 Šveitsi franki. Lisaks makstakse 300 CHF eluasemetoetust (makstakse üks kord stipendiumi alguses) ja kompenseeritakse osaliselt aastase kehtivusega ühistranspordi sõidukaart. Stipendiaatidel on võimalik saada erinevaid tugiteenused, osaleda stipendiaatidele korraldatud üritustel ning ekskursioonidel.

Stipendiumile kandideerimise tingimused taotlejale:

 • omandatud bakalaureusekraad või sellega samaväärne haridus. Taotlejad, kellel on juba magistrikraad, ei saa stipendiumile kandideerida;
 • Kandidaadi sünnikuupäev peab olema hilisem kui 31. detsember 1986;
 • bakalaureusekraadi lõpetamisest peab olema möödas vähem kui kolm aastat;
 • kandidaat peab valdama magistriprogrammi jaoks vajalikke keeleoskusi;
 • Enne stipendiumiperioodi algust rohkem kui aasta Šveitsis viibinud ei saa stipendiumile kandideerida. Vajadusel võib lisada taotlusdokumendina elamisloa riigis viibitud perioodi tõendamiseks.

Eeldatakse, et stipendiaadid elavad toetusperioodil Šveitsis ja stipendiumi summa katab ainult ühe inimese elamiskulud. Taotlejad, kes on juba saanud Šveitsi valitsuse stipendiumi, ei saa teist riikliku stipendiumi taotleda

Stipendiumile kandideerimise ja valitud Šveitsi konservatooriumi või kunstikooli sisseastumine on kaks eraldi protsessi.

Doktorantuuri stipendium (PhD Scholarship)

Stipendiumi on võimalik taotleda õpinguteks stipendiumi pakkumises märgitud Šveitsi kõrgkoolis. Stipendiumi saab taotleda ainult täiskoormusel doktoriõppeks Šveitsis.

Doktoritöö uurimus viiakse läbi Šveitsi ja välisriigi kõrgkooli vahel sõlmitud ametliku lepingu alusel „cotutelle de thèse” (koostöö Šveitsi ja välisriigi ülikooli vahel), mille ühisel juhtimisel kaks juhendajat saavad taotleda 12 -kuulise teadustöö stipendiumi.

Stipendiumperioodi pikkus on 12 kuud (alates septembrist 2022), kuid see pikeneb saavutatud õpitulemuste põhjal kuni 36 kuuni.

Stipendiumi suurus on 1920 Šveitsi franki. Lisaks igakuisele stipendiumile makstakse 300 CHF eluasemetoetust (makstakse üks kord stipendiumi alguses) ja kompenseeritakse osaliselt aastase kehtivusega ühistranspordi sõidukaart. Stipendiaatidele pakutakse erinevaid tugiteenused ja korraldatakse ühisüritusi ning väljasõite.

Stipendiumile kandideerimise tingimused taotlejale:

 • magistrikraad või sellega võrdustatud ülikoolikraad, mis on omandatud enne 31. juulit 2022. Tõestuseks tuleb esitada diplomi koopia enne stipendiumi algust föderaalsele stipendiumikomisjonile;
 • Kandidaadi sünnikuupäev peab olema hilisem kui 1. detsember 1986;
 • Kandidaat peab esitama ülikooli vastuvõtva professori (sealhulgas tema lühikese CV) kinnituskirja, milles tõendatakse valmisolekut taotleja  doktoritööd juhendama. Ilma toetuskirjata lükatakse taotlus tagasi;
 • Kandidaat peab esitama uurimisteema koos ajakavaga;
 • Kandidaadil peab olema doktoriõppe/teadustöö jaoks vajalik keeleoskus;
 • Enne stipendiumiperioodi algust rohkem kui aasta Šveitsis viibinud ei saa stipendiumile kandideerida. Vajadusel võib lisada taotlusdokumendina elamisloa riigis viibitud perioodi tõendamiseks.

Eeldatakse, et stipendiaadid kolivad oma toetusperioodi jooksul Šveitsi. Taotlejad, kes on juba saanud Šveitsi valitsuse stipendiumi, ei saa teist riikliku stipendiumi taotleda samaks perioodiks ja eesmärgiks.

Järeldoktorantuuri stipendium (Postdoctoral scholarships)

Stipendiumi saab taotleda  pakkumises loetletud kõrgkoolides ja uurimisinstituutides täiskoormusega järeldoktorantuuriks. Stipendiumile saavad kandideerida kõrgelt kvalifitseeritud järeldoktorandid oma akadeemilise karjääri alguses kõigist akadeemilistest valdkondadest. 

Stipendiumperiood on 12 kuud (alates septembrist 2022), pikendamine pole võimalik.

Toetustaotlused, millele märgitud stipendiumiperiood on vähem kui 9 kuud, ei ole prioriteetsed rahastuse andmisel. Toetustaotlused, mille stipendiumiperioodiks on vähem kui 6 kuud lükatakse tagasi.

Stipendiumi suurus on 3 500 Šveitsi franki. Lisaks igakuisele stipendiumile makstakse 300 CHF eluasemetoetust (makstakse üks kord stipendiumi alguses) ja kompenseeritakse osaliselt aastase kehtivusega ühistranspordi sõidukaart. Stipendiaatidele pakutakse erinevaid tugiteenused ja korraldatakse ühisüritusi ning väljasõite.

Stipendium ei hüvita peretoetusi, tervisekindlustust, sõidupileteid ega toeta konverentsidel osalemist. Stipendiaatidele pakutakse muid tugiteenused ja korraldatakse ühisüritusi ning väljasõite.

Stipendiumile kandideerimise tingimused ja nõuded:

 • omandatud doktorikraad, mida tunnustatakse Šveitsi ülikooli poolt ning mis on omandatud pärast 31. detsembrit 2018 ja enne 31. juulit 2022 (doktorikraadi tunnistus väljastatud). Tõestuseks tuleb esitada kraadi omamist tõendav dokument stipendiumikomisjonile;
 • isikud, kes on Šveitsis viibinud stipendiumiperioodi alguseks (september 2022) rohkem kui ühe aasta ei saa stipendiumile kandideerida. Vajadusel tuleb lisada taotlusdokumentidele elamisloa koopia;
 • taotlejad peavad esitama Šveitsi valitud ülikooli akadeemilise vastuvõtva professori kirja (sealhulgas tema lühikese CV), mis kinnitab, miks ta on valmis juhendama ja toetama järeldoktorantuuri. Ilma toetuskirjata lükatakse taotlus tagasi;
 • taotlusdokumentidele peab olema lisatud uurimisettepanek koos ajakavaga;
 • Taotlejal peab olema järeldoktorantuuriks vajalik keeleoskus;

Eeldatakse, et stipendiaadid elavad toetusperioodil Šveitsis. Stipendiumi summa katab ainult ühe inimese elamiskulud. Taotlejad, kes on juba saanud Šveitsi valitsuse stipendiumi, ei saa taotleda teist stipendiumi.

Teadusstipendium magistrikraadiga noorteadlastele (Research Fellowship)

Stipendiumi saab taotleda magistrikraadiga noorteadlane uurimustööks oma doktoritöö valdkonnas ühes pakkumises märgitud kõrgkoolis või uurimisinstituudis. Stipendium kehtib ainult täisajaga teadustööks Šveitsis.

Need kelle kavandatav doktoritöö uurimus viiakse läbi kahe ülikooli vahelise vormistatud lepingu raames „cotutelle de thèse“ (koostöö Šveitsi ja välisriigi vahel) ja kahe juhendaja ühisel juhtimisel on õigus saada ainult 12 -kuulist teadustöö stipendiumi.

Stipendiumperioodi pikkus on maksimaalselt 12 kuud (alates septembrist 2022). Pikendamine pole võimalik. Uurimisstipendiumi ei saa pikendada pikendatavaks doktoriõppe stipendiumiks.

Toetustaotlused, millele märgitud stipendiumiperiood on vähem kui 9 kuud, ei ole prioriteetsed rahastuse andmisel. Toetustaotlused, mille stipendiumiperioodiks on vähem kui 6 kuud lükatakse tagasi.

Stipendiumi suurus on 1920 Šveitsi franki. Lisaks igakuisele stipendiumile makstakse 300 CHF eluasemetoetust (makstakse üks kord stipendiumi alguses) ja kompenseeritakse osaliselt aastase kehtivusega ühistranspordi sõidukaart. Lisaks pakutakse erinevad tugiteenused ja korraldatakse väljasõite, õhtusööke ja ekskursioone stipendiaatidele.

Stipendiumile kandideerimise tingimused ja nõuded:

 • Kandideerida võivad doktorikraadiga kraadiõppurid kõikidest akadeemilistest valdkondadest ja noored arstid;
 • Kandidaat on omandanud Šveitsi ülikooli poolt tunnustatud magistrikraadi või samaväärse ülikoolikraadi enne 31. juulit 2022 (kraaditunnistus). Tõend tuleb esitada enne stipendiumi algust föderaalsele stipendiumikomisjonile;
 • Kandidaadi sünnikuupäev peab olema hilisem kui 31. detsember 1986;
 • isikud, kes on Šveitsis viibinud stipendiumiperioodi alguseks rohkem kui ühe aasta ei saa stipendiumile kandideerida. Vajadusel tuleb lisada taotlusdokumentidele elamisloa koopia;
 • Kandidaadid peavad esitama Šveitsi valitud ülikooli akadeemilise vastuvõtva professori kirja (sealhulgas tema lühikese CV), mis kinnitab, miks ta on nõus uurimistööd juhendama ja toetama. Ilma toetuskirjata lükatakse taotlus tagasi;
 • Kandidaat peab esitama uurimisettepaneku koos ajakavaga;
 • Kandidaat peab valdama teadusuuringuteks/õpinguteks vajalikku keeleoskust.

Eeldatakse, et stipendiaadid kolivad oma toetusperioodi jooksul Šveitsi. Stipendiumi summa katab ainult ühe inimese elamiskulud.

Taotlejad, kes on juba saanud Šveitsi valitsuse stipendiumi, ei saa taotleda teist stipendiumi.

Üldinfo

Dokumentide esitamine

Taotlemiseks vajalikke vorme ning täiendavaid juhiseid saab küsida Haridus- ja Noorteameti välisriikide stipendiumite kontaktisikult: Liis Uulman (liis.uulman@harno.ee, tel. 699 9395).

Dokumentide kokkupanekul tuleb jälgida stipendiumi pakkuja täpseid juhiseid.

Dokumendid palume saata Haridus-ja Noorteametile kahes eksemplaris paberkandjal hiljemalt 1. november 2021:

Märksõna: “Šveits”
Rahvusvahelistumise osakond
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11, 10119 Tallinn

Lisainformatsioon

Lisainformatsioon stipendiumite, ülikoolide ja taotlemise kohta on kättesaadav Šveitsi Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlikul kodulehel.

Loe rohkem: Šveitsis elamine ja õppimine

Kõiki eelpool  mainitud stipendiume saab taotleda Šveitsi kõrgkoolis õppimiseks ja teadustööks alates 1. september 2022. Haridus-ja Noorteamet peab esitama kõigi taotlejate dokumendid Šveitsi saatkonda Riias hiljemalt 15. november 2021.

Itaalia teatriakadeemia Accademia Teatro alla Scala koostöös MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business ja Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa kõrgkooliga korraldavad lavakunstijuhtimise magistrikursust, mille eesmärk on anda noortele teadmisi ja kogemusi etenduskunstidest, sidudes need teadmised majanduse ja juhtimisoskustega.

Kursuse lõppedes garanteeritakse igale osalejale praktika rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuriasutuses. Kursusetööde ja praktikate ajal juhendavad üliõpilasi oma ala professionaalid.

Kandideerimise tingimused

 • bakalaureusekraad või samaväärne haridus ja soov teha karjääri etenduskunsti- või kultuurisektoris;
 • muusika-, kunsti- või tantsuharidus ja soov omandada juhtimis- ja korraldusoskusi;
 • ametliku kraadita taotlejal peab olema 3–5aastane töökogemus mistahes valdkonnas (soov teha karjäärimuudatust). Kasuks tulevad üldised teadmised mittetulundussektorist.
 • Osalejate vastuvõtu vanusepiirang on 35 aastat vana.

Taotlemisel tuleb esitada:

 • taotleja elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • 2 soovituskirja;
 • passi koopia;
 • eelnevat haridust tõendava dokumendi koopia;
 • osalemistasu 80 eurot;
 • inglise keeletaseme tõend.

Kursuse pikkus: november 2021—juuni 2023 (20 kuud).

Kursusele kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2021 ja taotlusdokumendid tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi.

Viimati uuendatud 17.09.2021