Ustus Aguri stipendium

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud õpingute toetamiseks ühel avalik-õigusliku ülikooli doktorandil,  kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud doktoriõppes õppiv doktorant. 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot;
  • doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki);
  • essee teemal "Eesti ühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab" (kuni 4000 tähemärki).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2021.

Stipendiumi alusdokumendiks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule ning doktorandi senist erialast tegevust.

Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 15. novembriks 2021, stipendium antakse üle 25. novembril 2021.

Ustus Aguri varasemad stipendiaadid ning nende doktoritöö teemad.

Dokumendid

Ustus Aguri nimelise stipendiumi statuut

Lisainfo:

Helen Karolin
IT Akadeemia programm
Haridus- ja Noorteamet
e-post: helen.karolin@harno.ee

Konkursiveeb

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur Harno konkursiveebis.

Sisene konkursiveebi

Viimati uuendatud 17.11.2021