Targalt internetis

Oleme partneriks MTÜ Lastekaitse Liidu poolt koordineeritavas projektis „Targalt internetis“ (2029 – 2021). Projekt toetab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ohutut internetikasutust.

Projekti raames luuakse õppematerjale ning viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid ja infotunde erinevatele sihtrühmadele. Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.Täpsem info projekti tegevuste ja partnerite kohta: www.targaltinternetis.ee

Koolituste tellimine kooli

"Targalt internetis" võrgustiku koolitajatelt on võimalik tellida koolidesse koolitusi. Koolituse tellimise info leiate projekti kodulehelt

Haridus- ja Noorteameti tegevused

2020.-2021. aastal on Harno viinud läbi õpilasvõistluse, loonud õppematerjale ja arendanud koolitusi.

Õpilasvõistlus "Valede jaht"

2020. kooliaasta alguses toimus 7‒19-aastastele õpilastele võistlus “Valede jaht”, saamaks teada, milliste valedega puuduvad kokku noored internetis ja sotsiaalmeedias. Konkurss toetas õpilaste teadmisi ja oskusi internetis valede märkamisel, aga andis pildi ka sellest, millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja millist infot noored valeks peavad. Kokku esitati üle 100 töö, mille vahel loositi välja auhindu. Kõige rohkem töid esitasid V-VI ja VII-XII klassi õpilased. 

Võistluse käigus valmis:

Õpilasvõistlust "Valede jaht" ja valede jahtimist tutvustati ajalooõpetajate suvekoolis ja haridusfestivalil iduEdu. 

Koolitused, seminarid, artiklid ja muu

Uuring

2020. aasta kevadel panustati Laste Nõuandva Paneeli rahvusvahelisse uuringusse, kust selgub, millisel moel kohandusid Skandinaavia- ja Baltimaade õpilased distantsõppega eriolukorra ajal. Eestist osales uuringus üle tuhande 10-18-aastase õpilase. Uuringut viis läbi Telia Company ja selle partnerid Eestis olid HITSA ja Lastekaitse Liit. 

Artikkel

Ajakirjale "Märka Last" valmis artikkel "Mida järgida lasteasutuses pildistamisel?".

Töötoad, koolitused ja seminarid

2020. aasta rahvusvahelise turvalise internetis päeval viidi läbi digitaalse ohutuse õpetamise töötuba, mille raames valmis igal osalenud õpetajal grupitööna praktiline tunnikava. 

Kolmel korral viidi läbi "Praktiline küberturvalisus haridusasutuses” koolitus.

Distantsõpet toetava veebiseminari sarja käigus käsitleti ka turvalisuse temaatikat:

2021. aasta veebruaris toimus konverents „Targalt internetis veebikonverents: Infoühiskond, eetika ja vastutus“, mille ettekanded on järelkuulatavad:

22.-28. märtsil 2101 tähistati meediapädevuse nädalat, mille raames viidi koostöös eTwinningu programmiga läbi  "Distantsilt targemaks: meediapädevus ja valeinfo" veebiseminari. Veebiseminaril räägiti lähemalt meediapädevuse arendamisest koolis ning fookus oli valeinfo mõjul meie noortele. Sõna said ning oma kogemust jagasid Katrin Sigijane (TLÜ BFM) ja Cristina Kaska (Aruküla Põhikool).

Kaardimäng

Rahastati küberturvalisuse kaardimängu “CyberSec juhtumid vol 2”: täpsem info ja allalaadimine.
Lisaks soovitame tutvuda ka IT-ameteid tutvustava mänguga „Paharetid ettevõttes ehk serverid kukuvad öösiti“: täpsem info ja allalaadimine.

Targalt internetis koolitajate võrgustik

Panustati "Targalt internetis" koolitajate võrgustiku toetamisse.  

Avati veebipõhine seminarisari “Targalt internetis võrgustik võrgustub ja õpib”. Sarja esimesed seminarid on:

  • ""Targalt internetis"" projekti tutvustus ja nutiseadmete turvalisus".
  • "Küberturvalisuse koolitamine küberturbe lipuvõistluse CTF meetodil".

Uued koolitused

2021. aastal alustati kahe uue koolituse arendamisega "Targalt internetis ABC minu koolis" ja "Targalt internetis ABC minu lasteaias". 

Teavitus

Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse Harno koduleheküljel ning Facebookis. Lisaks saadab Harno välja projekti tegevusi tutvustavat infokirja. Turvalisuse teemat käsitletakse regulaarselt Harno digiterade formaadis - iganädalased lühikesed tarkuseterad digipädevuste toetamiseks, mida jagatakse Facebooki grupis. 

Õpiobjektid:

GDPR juhend

Valeuudiste palakat

Interneti turvalisuse teemalised plakatid

Tegemist on A3-formaadis plakatitega välja printimiseks algkoolidele ja lasteaedadele. Trükitähtedega tekstid tuletavad meelde internetis suhtlemise põhitõdesid, mida on hea koos vanema või õpetajaga üle korrata. 

Arvutitaustad ja ekraanisäästjad

Tegemist on turvalise interneti teemaliste arvutitaustadega.  Valikus on suur hulk pilte koos tarkustega, mida meil kõigil vahel üle korrata tasub. Sobivad kasutamiseks nii koolis, lasteaias, tööl kui ka kodus.

Viimati uuendatud 30.06.2021