Targalt internetis

Oleme partneriks MTÜ Lastekaitse Liidu poolt koordineeritavas projektis „Targalt internetis“ (2019 – 2020). "Targalt internetis" projekt toetab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ohutut internetikasutust.

Projekti raames luuakse õppematerjale ning viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid ja infotunde erinevatele sihtrühmadele. Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.Täpsem info projekti tegevuste ja partnerite kohta: www.targaltinternetis.ee

Koolituste tellimine kooli

"Targalt internetis" võrgustiku koolitajatelt on võimalik tellida koolidesse koolitusi. Koolituse tellimise info leiate projekti kodulehelt

Haridus- ja Noorteameti tegevused

2019.-2020. aastal on Harno loonud õppematerjale, viinud läbi koolitusi ja õpilasvõistluse.


Õpiobjektid

2019. aastal valmis 6 õpiobjekti õpetajatele, lapsevanematele ja õppijatele: 

Valeuudiste plakat

Interneti turvalisuse teemalised plakatid

A3-formaadis plakatid välja printimiseks algkoolidele ja lasteaedadele. Trükitähtedega tekstid tuletavad meelde internetis suhtlemise põhitõdesid, mida on hea koos vanema või õpetajaga üle korrata. 

Arvutitaustad ja ekraanistäästjad

Turvalise interneti teemalised arvutitaustad. Suur valik pilte koos tarkustega, mida meil kõigil vahel üle korrata tasub. Sobivad kasutamiseks nii koolis, lasteaias, tööl kui ka kodus.

Õpilasvõistlus "Valede jaht"

2020. kooliaasta alguses toimus 7‒19-aastastele õpilastele võistlus “Valede jaht”, saamaks teada, milliste valedega puuduvad kokku noored internetis ja sotsiaalmeedias. Konkurss toetas õpilaste teadmisi ja oskusi internetis valede märkamisel, aga andis pildi ka sellest, millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja millist infot noored valeks peavad. Kokku esitati üle 99 töö, mille vahel loositi välja auhindu. Kõige rohkem töid esitasid V-VI ja VII-XII klassi õpilased. 

Võistluse käigus valmis:

Koolitused, seminarid, võistlused ja artiklid

2020. aasta rahvusvahelise turvalise internetis päeval viidi läbi digitaalse ohutuse õpetamise töötuba, mille raames valmis igal osalenud õpetajal grupitööna praktiline tunnikava. 

Targalt internetis koolitajate võrgustik

  • Panustati "Targalt internetis" koolitajate võrgustiku toetamisse.  
  • Avati veebipõhine seminaride sari “Targalt internetis võrgustik võrgustub ja õpib”. Sarja esimesed seminarid on "Targalt internetis"" projekti tutvustus ja nutiseadmete turvalisus" ja "Küberturvalisuse koolitamine küberturbe lipuvõistluse CTF meetodil".

Teavitus

Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse Harno koduleheküljel ning Facebookis. Lisaks saadab Harno välja projekti tegevusi tutvustavat infokirja. Turvalisuse teemat käsitletakse regulaarselt Harno digiterade formaadis - iganädalased lühikesed tarkuseterad digipädevuste toetamiseks, mida jagatakse Facebooki grupis. 

Viimati uuendatud 29.03.2021