Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate KOV-s tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.

Hindamises osalemine on omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist  — täpsemaid hindamistulemusi näeb vaid omavalitsus ise. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse vallas või linnas tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub hindamismudelis.

Kvaliteedihindamine võib toimuda nii enese- kui ka välishindamise käigus (soovitatav on läbi viia mõlemad). Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid (nt teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad jt).  

Noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamiseks pakume kohalikele omavalitsustele koolitusi ja konsultatsiooni. Samuti koolitame välishindajaid ning aitame neid kokku viia kvaliteedihindamist läbi viia soovivate omavalitsustega. 

Vaata lähemalt:

  Lisainfo

  Martti Martinson
  Haridus- ja Noorteamet
  Noortevaldkonna kvaliteedi büroo
  martti.martinson@harno.ee  

  Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töötatud välja koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Haridus- ja Noorteameti partneriks noorsootöö kvaliteedi hindamise toetamisel on Eesti Noorsootöötajate Kogu.

  Viimati uuendatud 05.07.2021