Noorteinfo

Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust vajalikku teavet, toetades nende iseseisvust ning suurendades mõtestatud osalust ühiskonnas.

Haridus- ja Noorteamet on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis. Arendustegevuste hulka kuulub riikliku noorteinfo arendusgrupi tegevuse koordineerimine, koostöö noorteinfo koolitajate ja arendajatega ning temaatiliste materjalide loomine ja levitamine valdkonna spetsialistide seas. 

  • Noorteinfo teenus on noortele vajaliku ning huvipakkuva info väljaselgitamine ja kättesaadavaks tegemine. 
  • Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele. 
  • Noorteinfoteenust pakuvad noorsootöö asutused ja noortevaldkonna töötajad. 

Remote video URL

Haridus- ja Noorteamet on juhtiv noorteinfo arendaja Eestis, kelle roll on arendada noorteinfo teemat üleriigiliselt ja toetada noorteinfo kättesaadavust noorteinfoportaalis Teeviit. Kuulume ka Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuuri ERYICA.

Remote video URL

Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet õppimise; töö ja karjääri; füüsilise ja vaimse tervise; iseseisva elu; keskkonna ja tarbimise; noorsootöö võimaluste, ohutuse ja turvalisuse teemadel. Teemade kajastamisel tehakse koostööd  erinevate organisatsioonide ja asutuste ning noortega. Teeviit sotsiaal- ja meediakanaliteks on veebilehtFacebookInstagramYoutubeV-KontakteSoundCloud ja Spotify.

Portaali põhitegevused on:

  • temaatiliste artiklite loomine ja avaldamine veebis;
  • digitaalse noorteinfo sarja “Teeviit Tulevikku”  korraldamine ning veebinaride, taskuhäälingute ja lühivideote avaldamine;
  • vabatahtliku tegevuse koordineerimine ja koostöö noortetiimide juhtidega;
  • noorte informeeritust toetavate sündmuste planeerimine ja elluviimine ja/või nende korraldusele kaasa aitamine (Euroopa noorteinfo päev, meediapädevuse nädal, noortepäev, noorsootöö nädal).
Remote video URL

Noortega töötavatele spetsialistidele on loodud noorteinfo teemalise maandumisleht Teeviit portaali külge “Noorteinfo – Kaasav. Võimestav. Professionaalne” kust leiab teemalisi materjale, sh Noorteinfo käsiraamatu (2019).

Noorteinfo teemalised alusdokumendid ja toetavad materjalid spetsialistidele:

Viimati uuendatud 26.03.2021