Õpetaja kompetentsimudel

Õpetaja kompetentsimudel võimaldab igal õpetajal analüüsida õpetajatöö tervikprotsessi ja selgitada välja oma professionaalse arengu vajadused. Mudeli abil saab kindlaks määrata õpetaja tugevad ja arendamist vajavad küljed ning teadvustada, milliseid hoiakuid ja käitumisviise temalt oodatakse.

Kompetentsimudeli kasutamine

Kompetentsimudelit saab kasutada nii üldhariduskoolides kui ka lasteaedades. Selle kasutamine on vabatahtlik ja rakendamise eesmärgi valib iga asutus oma vajaduste järgi.

Loe lähemalt:

360˚ tagasiside meetod 

Õpetaja professionaalseks enesehindamiseks ja kompetentside analüüsimiseks pakume 360° tagasiside meetodit, mille abil saavad nii juhid, kolleegid, õpilased kui ka nende vanemad õpetaja tööle konstruktiivset tagasisidet anda. Tegemist on tagasisidega, mis aitab õpetajal mõista, kuidas teised osapooled tema tegevust näevad. Seeläbi tekib õppeasutuses aktiivne kommunikatsioon, mis soodustab ka avatumat organisatsioonikultuuri.

Selleks, et koolis või lasteaias 360° tagasiside protsessi tulemuslikult läbi viia, pakume omalt poolt ettevalmistavat koolituspaketti.

Tutvu ettevalmistuspaketiga:

Ettevalmistav seminar

Selleks, et tagasiside meetodi läbiviimine õpetaja kompetentsimudeli põhjal oleks tulemuslik, on kooli või lasteaia juhtkond oodatud ka ettevalmistavale veebiseminarile. Seminaril räägime täpsemalt õpetajate kompetentsimudelist ja sellest, kuidas 360° tagasiside meetodit rakendada.

Vastame küsimustele:

  • Mis on 360˚ tagasiside meetod ja milline on protsess?
  • Milline on selle kasu õpetajale, juhile ja haridusasutusele?
  • Kuidas toimub tulemuste analüüs ja kasutamine?

Registreeru seminarile SIIN!

Lasteaiaõpetaja kompetentsimudel

Õpetaja kompetentsimudel

Viimati uuendatud 22.06.2021