Nutikas noorsootöö

Nutika noorsootöö tegevused lähtuvad noorte ja noorsootöötajate vajadustest, arvestavad ühiskonna ja tehnoloogia arenguid (sh üleilmastumist, võrgustamist ja e-lahendusi), pakuvad alternatiive traditsioonilistele lähenemistele noorsootöös ning võimalusi katsetamiseks, eksimiseks ja kogemustest õppimiseks.

Nutikas noorsootöö lähtub oma tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist. Nutika noorsootöö abil saavad noored ja noorsootöötajad seniste kogemuste baasil uusi seoseid otsides ning uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi (sh ka digitaalseid). Noorsootöö nutikad lahendused on noorsootöö sisu loomise või tegevuste läbiviimise vahendid. 

Üheks nutika noorsootöö oluliseks võimaluseks on digimeedia ja –tehnoloogia kasutamine, sh avatud noorsootöös, noorteinfos, noorte osaluses ja teistes noorsootöö alavaldkondades ning teemades. Nutika noorsootöö võimalusi saab kasutada vahetus suhtlemises noorega, internetikeskkonnas või ka mõlemas samaaegselt.

Nutika Noorsootöö kontseptsioon

2016. aastal avaldati esmakordselt Nutika noorsootöö kontseptsioon. Tegu on raamistikuga, mille põhjal oleme noortevaldkonnas planeerinud nutika noorsootöö arenguid ja toetusmehhanisme.

Kontseptsiooniga on nutikas noorsootöös seatud kolm peamist suunda:

1. noortele suunatud tegevused;

2. noorsootöötajate arenguvajadused nutika noorsootöö elluviimiseks;

3. noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamine digivahendite abil.

  Dokumendid ja viited

  Nutika noorsootöö kontseptsioon (ENGRUS
  Euroopa Liidu Nõukogu järeldused nutikast noorsootööst (2017) 
  Euroopa Liidu Nõukogu järeldused digitaalsest noorsootööst (2019) 
  Kogumikraamat “Digiareng ja noorsootöö” (2019) 

  Lisainfo:

  Kati Nõlvak
  Noortevaldkonna kvaliteedi büroo peaekspert
  Haridus- ja Noorteamet 
  mob 557 6677 
  kati.nolvak@harno.ee

  Nutikate lahenduste eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt ja tulemuslikumalt, see tähendab:

  • jõuda rohkemate noorteni;
  • suurendada võimalusi noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks;
  • vähendada noorte tõrjutusriski;
  • suurendada noorte kaasatust ja parandada nende tööhõivevalmidust;
  • toetada noorte aktiivset osalust kogukonnas ja otsustes.

    Euroopa Komisjoni ekspertgrupp teemal „Noortele, noorsootööle ja noortepoliitikale digiteerimisest tulenevad ohud, võimalused ja mõjud” toob oma aruandes välja, et eduka nutika noorsootöö elluviimise eelduseks on noorsootöötaja avatud meel, digipädevused ja tema organisatsiooni tugi.

    Digipädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest. Digipädevust võib laiemalt defineerida kui enesekindlat, kriitilist ja loovat IKT kasutamist töö, õppimise, puhkuse ja ühiskonnaelus osalemisega seotud eesmärkide saavutamiseks.

    Digipädevustest saab lähemalt lugeda leheküljelt www.digipadevus.ee.

    Nutivaramu

    Nutivaramusse koondatakse järjepidevalt häid näiteid, kogemuslugusid, huvitavaid temaatilisi artikleid ja muid olulisi materjale, et toetada nutika noorsootöö elluviimist.  

    Nutivaramu

    Nutivaramu taskuhääled

    Nutivaramu Taskuhääled on koroonakriisi ajal ellukutsutud taskuhääling, mis keskendu noorsootöö tegemisele distantsilt.  

    Osa 1: Innovatsioon ja teenusedisain noortevaldkonnas

    „Nutivaramu taskuhäälte“ 1. osas vestleb saatejuht Karl Kirt noortevaldkonna koolitaja ja teenusedisaineri Jana Kukega, et muukida lahti innovatsiooni ja teenusedisaini ning seda just noortevaldkonna võtmes.  

    Osa 2: Avatud noorsootöö e-keskkondades: mis, miks ja kuidas? Tallinna noortekeskuste näitel 

    „Nutivaramu taskuhäälte“ 2. osas helistab saatejuht Karl Kirt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti peaspetsialistile Kaisa Orunukile, kes jagab Tallinna noortekeskuste kogemustele tuginedes oma mõtteid avatud noorsootööst e-keskkondades. 

    Osa 3: E-sport & e-noorsootöö noortekeskustes. Räägivad praktikud! 

    „Nutivaramu taskuhääled“ on täies hoos! Nii juhtus, et taskuhäälte 2. osa vestlused avatud noorsootööst e-keskkondades inspireerisid vaatama lähemalt otsa ühele teemale, mis algselt plaanis ei olnud ja mis ongi siiani noortevaldkonnas ehk teenimatult vähe tähelepanu leidnud. See on e-sport. 

    Osa 4: Noorte osalusest. Nutika noorsootöö vaatenurgast 

    Paramparaa! Nutivaramu taskuhääled on jõudnud oma viimase osani! Ja mis võiks Grand Finale’ks olla sobivam teema kui see, mis on noortevaldkonna tuum, süda ja vereringe (ja kindlasti midagi veel) – see on noorte osalus! Just seda viimases saates häkkima asumegi. Nutika noorsootöö prisma läbi. 

    Nutivaramu taskuhääled

    Kriisiajal olime täiesti uues olukorras ja uutes tingimustes ning tuumküsimuseks tõusis, kuidas sellel ajal noore jaoks olemas olla. Pidime hakkama asju uutmoodi tegema, mis Shumpeteri ehk innovatsiooni „ristiisa“ sõnul ongi kõige laiem definitsioon innovatsiooni mõistele – ja me pidime tegema seda kiiresti ning palju.

    Et võimalikult kiiresti häid algatusi üksteisele jagada, palusime algatajatel tegevuste juures kasutada teemaviidet #nutinoorsootöö, tänu millele kogusime üle 50 hea algatuse siia lehele.

    Kriisi lõpus analüüsisime ideid, mille põhjal valmis Mihuse artikkel “Innovatsioon noorsootöös – teekond juhuslikust taotluslikuni“, kus tutvustatakse nelja peamist trendi, mida näidete põhjal võis välja lugeda.

    • Lõpukella ja lõpuaktuse korraldamisest eriolukorra ajal: huvijuhtide kogemused

    Eesti Noorsootöötajate Kogu 30.aprilli virtuaalne kohtumine keskendus sel korral lõpukella ürituste ja aktuste korraldamisele. Sedapuhku rääkisid Aneta Varts (Rocca al Mare Kool), Liis Enson (Pääsküla Kool) ja Margot Mängel (Gustav Adolfi Gümnaasium). Lisaks tutvustas virtuaalsete lõpuaktuse korraldamise alternatiivseid võimalusi ka Rainer Kala (Made in Vachina). Loe kohtumise kokkuvõtet nende kodulehelt, ühtlasi on virtuaalkohtumine järelvaadatav siit.

    • Eesti Skautide Ühing annab teada: üle 500 inimese  osales Eesti skautide korraldatud nutimatkal

    Möödunud laupäeval, 25.aprillil, korraldas Eesti Skautide Ühing kõigile skautidele ja skautlikust matkast huvitatutele ainulaadse matkaürituse, kus iga osaleja sai ise valida matkaraja, arvestades täna kehtivate eriolukorra reeglitega. Kokku tuli osalejaid rohkem kui paarisaja väikese matkaseltskonna jagu ja koguarvuna lausa 500 noort ja täiskasvanut. Loe lähemalt nende Facebook`i ürituse lehelt või meie Nutivaramust.

    • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) rahvusvaheliste vabatahtlike koordinaator Kadi Laaneots jagab ideid, kuidas välisvabatahtlikele eriolukorra ajal toeks olla

    Kadi Laaneots (Eesti ANKi rahvusvaheliste vabatahtlike koordinaator) kirjutab organisatsiooni blogis välisvabatahtlikest ning kuidas neile praegusel ajal toeks olla. Ta on koostanud 10 meelespead, millest saate lähemalt lugeda Eesti ANKi blogi artiklist “Kadi Laaneots – Kuidas kaasata vabatahtlikke ja olla nende jaoks olemas?

    • Tallinna Spordi ja Noorsooamet (TSNA) koondab Tallinnas noortele suunatud online tegevusi

    TSNA kodulehelt leiab ühest kohast noortele pakutavad online tegevused päevade kaupa. Näiteks on reedel, 10.aprillil võimalus osaleda erinevatel konkurssidel, treeningutel ja viktoriinidel. Vaata lähemalt TSNA kodulehelt rubriigist “Online tegevused noortele eriolukorra ajal”.

    • Pääsküla kooli huvijuht seadis üles eraldi konto ja grupi, et oma kooli õpilastega suhelda ja neile olemas olla

    Pääsküla kooli huvijuht: “Mina tegin omale eraldi FB kasutaja, kus jagan õpilastele erinevaid ideid, mõtteid, noortele suunatud infot. Samuti saavad õpilased minuga läbi selle konto kontakti messengeris.” Loe lähemalt grupis Huvijuhid distantsõppel tehtud postitusest.

    • Kose Vaba Aja Keskus kutsub noori lihavõtete ajal Insta live`s koos mune värvima

    Kose Vaba Aja Keskus kutsub noori koos mune värvima ning värvitud munade pilte jagama. Loe lähemalt nende Facebook`i postitusest.

    • MTÜ AD Productions kutsub noori 9. ja 14. aprillil virtuaalsetesse loovustundidesse nii eesti kui inglise keeles

    Loovustund 7-14 aastastele eesti ja inglise keelt kõnelevatele lastele pakub aktiivset suhtlemisvormi, mis ühendab mängulise loovliikumise, muusika, suhtlemise ja grupitöödega lapsi erinevatest koolidest, linnadest või lausa riikidest. Loe lähemalt nende kodulehelt  või Facebook`ist.

    • Peetri noortekeskus suhtleb noortega TikToki kaudu

    Peetri noortekeskusel on üles seatud oma TikToki infokanal, mille kaudu noorteni jõuda ja nendega suhelda. Vaata nende TikToki kanalit.

    • Laste ja noorte loovuskiirendi Vivita kutsub meisterdama ja teadust tegema

    Laste ja noorte loovuskiirendi Vivita on teinud vahvad meisterdamise videod, mida ise või koos perega kodus teha. Näiteks kuidas teha kodustest vahenditest ehitusblokke, värvimuutvat limonaadi või kuidas eksperimenteerida Skittles kommidega. Vaata lähemalt nende Youtube kanalist.

    • Viimsi noortekeskus kutsub nutipausile

    Viimsi noortekeskus kutsub noori nii e-noortekeskusesse kui ka tegema nutipause – et elus oleks tasakaal. Iga mõne päeva järel kutsub Viimsi noortekeskus noori tegema midagi offline`s, nt mängima koos perega laua- või kaardimänge või lugema mõnda raamatut. Vaata lähemalt nende Facebook`i postitusest. #nutipaus

    • Põlva Kooli õpilasesindus kutsub noori virtuaalsele lemmikloomapäevale

    “Sul on kodus vahva lemmikloom? Või on sul neid isegi mitu? Tutvusta neid teistelegi!” – nõnda kutsub Põlva Kooli õpilasesindus kogu koolipere osalema virtuaalsel lemmikloomapäeval. Loe lähemalt nende Facebook`i üleskutsest.

    • Võru noortekeskuses on nutinädal

    Võru Noortekeskus kutsub aprilli teisel nädalal noori iga päev erinevatest tegevustest osa saama. Näiteks esmaspäeval jagatakse päev läbi huvitavaid fakte, teisipäeval saab olla sisekujundaja, kolmapäeval toimub piljarditurniir, neljapäeval tuleb jagada oma telefoniga tehtud pilte ning reedel mängitakse Kahooti. Loe lähemalt nende Facebook`i postitusest.

    • Pärnu linnas toimub noorsootöö aktiivselt ja kontaktivabalt

    Pärnu Linnavalitsus annab oma pressiteates ülevaate, kuidas Pärnu noortekeskused eriolukorras tegutsevad. Virtuaalse noorsootöö toimimiseks on noorsootöötajad koondanud oma tegevuse erinevatesse veebikeskkondadesse, pakkudes seal noortele vajalikku suhtlemist, moraalset tuge ja tegevusi. Loe lähemalt nende pressiteatest või Pärnu Postimehe artiklist.

    • Noorsootöö koolis toimub samuti distantsilt

    Näiteks toimub Kostivere Koolis 6.-9. aprillil projektinädal,  Tartu koolide huvijuhid ja ja õpilasesindused kutsuvad noori meme-konkurssile,  Tartu Variku kooli õpilasesindus kutsub noori osa võtma stiili nädalast. Vaata rohkem näiteid Facebook`i avalikust grupist “Huvijuhid distantsõppel“.

    • Laagri Minicorn teeb robootikaringi distantsilt

    Huumorimeel on oluline – ka eriolukorras. Laagri Minicorni juhendaja teeb roobotikaringe distantsilt väikese vimkaga. Vaata lähemalt Laagri Minicorni Facebook`i postitusest.

    • Tartu Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad ja noored kutsuvad inimesi kodus püsima ning soovitavad kohtuda virtuaalselt

    Vaata nende üleskutset ja videot Facebook`ist.

    • Viljandi Avatud Noortetuba suurendab oma jälgijaskonda auhinnamänguga

    Noortekeskused on oma tegevustega veebis. Et veebis rohkemate noorteni jõuda on Viljandi Avatud Noortetuba (VANT) teinud auhinnakampaania, millest saab edasi lugeda VANTi Facebook`i lehelt.

    • Märka digikultuuri! Raamatukogud kutsuvad üles kuuldemängudele. #digikultuur

    2020.a on digikultuuri aasta ja märkasime, et praegu on imeline aeg ennast kultuurselt harida – digitaalslet muidugi. Näiteks kutsub Võrumaa Keskraamatukogu noori kuuldemängule. Raamatukogu jagab häid viiteid, kuid raamatuid “lugeda”. Kuuldemängu teoste valikute hulgas on ka mitmeid koolikohustuslikke raamatuid kuulamiseks. Loe lähemalt nende Facebook`i postitusest.

    • Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed arutasid uue olukorra väljakutseid ja võimalusi

    31. märtsil 2020 toimus Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) liikmetele kriisiolukorrateemaline Zoom’i koosolek, millest võttis üle 30 liikme. Arutati, millised on valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga kaasnevad väljakutsed noorsootöös ning milliseid lahendusi on noorsootöötajad juba praegu oma töö jätkamiseks kasutanud. Loe edasi ning vaata nende kohtumise videosalvestust ENKi kodulehelt. 

    • Tantsud ja treeningud jätkuvad ka eriolukorras – virtuaalselt!

    Nii Eesti Tantsuagentuur kui Tartu Spordiselts Kalev jätkavad treeninguid virtuaalselt. #etants viitega leiab Facebook`ist mitmeid tantsu üleskutseid ja treeningvideosid ning Tartu Spordiselts Kalev lisab järjepidevalt uusi eestikeelseid treeningvideosid oma kodulehele.

    • Saaremaal teevad Noortejaama noorsootöötajad motopatrulli

    Vaata motopatrulli kiivrikaamera videopilti siit.

    • Tallinna Spordi ja Noorsooamet (TSNA) teeb noortele ägedaid enesearengu veebiseminare

    TSNA teeb noortele ägedaid enesearengu veebinare, mis on ka järelvaadatavad. Videod koondatakse kokku lehele Noor Tegija. Vaata nende esimest veebinari salvestust teemal “Rahaasjad korda

    • ENL on kokku kogunud tegevused, mida nende liikmed noortele pakuvad

    ENL avaldas oma kodulehel eraldi rubriigi, kuhu on kokku kogutud noorteorganisatsioonide pakutavad võimalused eriolukorra ajal. Vaata lähemalt nende kodulehelt.

    • Saaremaal teevad noortele teavitustööd droonid

    Saarlased on tulnud huvitava idee peale, kuidas kogunevaid noori laiali ajada ja neile teavitustööd teha. Nimelt lennutatakse taeva alla kõlaritega droonid, mille kaudu politsei edastab noortele informatsiooni.  Loe lähemalt Saarte Häälest.

    • Kui noortekeskus kolib internetti – ühe noortekeskuse kogemus

    Kuidas toimetavad praeguses olukorras, kus tööd peab tegema distantsilt, meie noortekeskused? Tartu Noorsootöö Keskuses Anne noortekeskuse juhataja Kaide-Liis Suurväli, kes on ka Eesti Noorsootöötajate Kogu liige, jagas oma seniseid kogemusi. Loe tema kogemusest ENKi kodulehelt.

    • Noorte nõuanded, mida teha kodus karantiini ajal

    Itaalia noored on juba pikemat aega karantiinis. Sealsed noored on kokku pannud ägeda video tegevustega, mida võib vabalt ka meil teha! Vaata nende soovitusi meie Nutivaramust.

    • Kutsume noori üles mitte kogunema – nii näitame oma hoolivust teiste suhtes! 

    Kohaliku tasandi noorsootöötajad tegutsevad täna nii otsesuhtluse, mobiilse noorsootöö kui erinevate infokanalite kaudu aktiivselt selle nimel, et aidata noortel mõista liikumispiirangute olulisust. Nii raske kui see noorte jaoks ka ei ole, tuleb praegu sõpradega suhtlemiseks ja lemmiktegevuste jaoks leida uued viisid!  Vaata lähemalt Raba 5 noortekeskuse üleskutset Pärnus.

    Tervitame ka kõigi teiste panust sel olulisel teemal. Aitäh Kelly Sildaru! Vaata Kelly pöördumist ERRI uudisteportaalist.

    • Saue Noortekeskus teeb mobiilset noorsootööd ning räägivad noortega kuidas end ja oma lähedasi praegu hoida

    Saue noortekeskuse jaoks pole mobiilne noorsootöö miskit uut, nüüd pööratakse rohkem tähelepanu eriolukorrast tingitud asjaoludele ja teevad olulist teavitustööd. Nende tegemistest saate lugeda nende Padleti põhisest veebipäevikust.

    • Raeküla Vanakooli Keskuse avatud noortekeskus avas e-noortekeskuse hoopis Robloxis

    Tauno Rubin alustas juba jaanuaris e-noortekeskuse ehitamist Robloxi keskkonnas ja nüüdseks saavad noored noortekeskuse virtuaalses koopias koos aega veeta. Loe lähemalt ENTK Nutivaramust.

    • MTÜ Noored Toredate Mõtetega seiklusring kutsus noori matkama – noorele sobival ajal ja kohas füüsiliselt kokku puutumata

    Läbida tuli 5, 10 või 15 km distants rattaga või jala. Loe rohkem nende üleskutsest Facebook`ist.

    • Tartu Noorsootöö Keskus avas oma noortekeskuste peale ühise e-noortekeskuse Discord keskkonnas

    Eriolukord on töötanud katalüsaatorina ning mitmed noortekeskused üle Eesti on avanud e-noortekaid. Tartu Noorsootöö Keskus avas mitme noortekeskuse peale ühise e-noorteka. Pärast olukorra normaliseerumist annab see võimaluse, et näiteks üks (või rohkem) inimene võtakski enda suunaks e-noorteka pidamise ning teised jätkavad füüsiliste keskkondadega. Loe rohkem nende kodulehelt.

    • Pärnumaa Noorte Tugila jätkab sündmustesarja „Töö päästab“ veebikohtumistena

    “Töö päästab” on Pärnumaa Noorte Tugila sündmustesari, mille eesmärgiks on toetada noorte initsiatiivi. See toimub läbi tegevuste: tutvustada noortele ja viia noored kokku mingi ameti või eriala esindajaga, kes informeerib noori oma tööst või hobist ja seeläbi innustab neid osalema hariduses, tööturul või tegelema huvialadega. Loe lähemalt nende Facebook`ist.

    • Tõrva Avatud noortekeskuse kokaklubi jätkab oma tegevust live-kokkamistega

    Tõrva Avatud noortekeskuse kokaklubi kutsub noori live-kokkamisele, kus on võimalik nii kokkajatele kaasa elada kui ka kaasa kokata. Loe lähemalt nende üritusest.

    • Kiusamisvaba Kooli lihtne harjutus enesetunde kaardistamiseks 

    Kas me teame, kuidas lapsed end teiseks kaugõppenädalaks tunnevad? Kas me oleme võtnud aega, et analüüsida, kuidas me ise end tunneme? Pakume enesetunde kraadimiseks ühe harjutuse, mis sobib nii väiksemate kui suuremate distantsõppijate ja -õpetajategagi tegemiseks. Võid meile ka märku anda, kuidas harjutuse tegemine õnnestus, mida avastasite, mida teisiti tegite jne! Loe lähemalt nende Facebook`i postitusest

    • Rahvusvaheline live-event “Q&A on online youth work” – küsimused ja vastused on nähtavad ka pärast sündmust

    How can we reach young people in digital environments? What activities can we arrange for young people online when youth centres are closed? Join us for a live Q&A session for youth workers by youth workers, right here on this event page. During the event we will strive to figure out at least a tiny bit of this strange, new landscape we find ourselves in.

    We will have a live stream, but questions should be asked on the event wall for clarity. Our multinational team will try to reply to all questions live during the event. Questions and replies will also stay visible after the event.

    This event is co-hosted by VerkeYouthLink ScotlandWienXtra Medienzentrum and Spazio Giovani – onlus.

    • Eesti Skautide Ühing kutsub noori üles ehitama onni – toaonni! #toaonniväljakutse
     • Tee oma onnist pilt ja postita see oma Instagrami ja/või Facebooki seinale.
     • Lisa viitena juurde #toaonniväljakutse või #вызовкомнатнойхижины või #indoorhutchallenge. Facebookis palun lisa ka @eestiskautideühing, siis näeme Sinu saavutusi ka meie.
     • Kui oled ise onni valmis saanud, esita väljakutse ka edasi.

    PS. Väljakutses osalemiseks ei pea olema ESÜ liige, skaut või kuidagi skautlusega seotud! Loe rohkem nende kodulehelt.

    • Tallinna noortekeskused töötavad virtuaalselt ning jagavad näpunäiteid ka teistele

    Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (TSNA) andis esmaspäeval, 16.märtsil teada, et noortekeskused kolivad eriolukorra ajaks veebi ning Tallinna noorsootöötajad on noorte jaoks kättesaadavad ja viivad tegevusi läbi sotsiaalmeedia vahendusel. Oma pressiteates on TSNA välja toonud kõikide noortekeskuste virtuaalsed lahtiolekuajad ning juurde toonud kõikide Tallina noortekeskuste Facebooki`i kui Instagrami kontod.

    Samuti on nad pannud kokku soovitusi, kuidas online noorsootööd alustada.

    • Noortekeskused üle Eesti kutsuvad noori osalema erinevates väljakutsetes

    Noortekeskused on kolinud virtuaalmaailma ning nii mõnigi on välja mõelnud erinevaid väljakutseid ning erinevaid muid ülesandeid ning jagatakse ka lihtsaid ideid, mida kodus olles teha. Virtuaalmaailmas on üks oluline eelis – nimelt puuduvad seal geograafilised piirangud ning kui näiteks Võsu noortekeskuse teeb fotovõistluse, siis sellest saavad osa võtta noored üle kogu Eesti ja miks mitte kaugemaltki. Seega ei pea alati ise uusi väljakutseid välja mõtlema, vaid võib jagada mõnda juba olemasolevat väljakutset oma piirkonna noorte seas.

    Mõned näited väljakutsetest:

    • Kogemus: noorema sihtgrupini jõuab läbi mänguliste platvormide ning vanemate noorteni jõuab läbi erinevate sotsiaalplatvormide sh Discordi kaudu

    SomeCamp EU taaskohtumisel 24.03 jagati oma kogemusi, kuidas eriolukorras noorsootöö teenuseid pakkuda. Raeküla Vanakooli Keskuse avatud noortekeskus tõdes, et nende Robloxi keskkonda loodud virtuaalse keskuse kaudu jõuavad nad pigem algklassi noorteni ning Tallinna Spordi ja Noorsooameti sõnul jõuavad Tallinna noortekeskused sotsiaalplatvormides just vanemate noorteni.

    • Virtuaalne noorsootöö – ühe noortekeskuse kogemus

    Virtuaalne noorsootöö Kristiine noortekeskuses. Kristiine noortekeskus töötab igapäevaselt selle nimel, et pakkuda noortele erinevaid arendavaid tegevusi, millega kodus oma vaba aega sisustada.

    “Kaasame noori aktiivselt oma tegemistesse, sedapuhku siis praegusel ajal vaid virtuaalsete kanalite kaudu,” sõnab Kristiine noortekeskuse juht Brita Rand. Loe edasi Eesti Noorsootöötajate Kogu artiklist.

    Viimati uuendatud 27.10.2021