EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm

EMP/Norra Kõrghariduse koostööprogrammi eesmärgiks on suurendada inimkapitali ja teadmiste pagasit, toetada õpirännet ja akadeemilisi koostööprojekte ning vahendada stipendiume Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini vahel.

EMP/Norra  “Balti teaduskoostöö programm” toetab teadus- ja kõrgharidusalast koostööd. Programmi teaduspoolt juhib SA Eesti Teadusagentuur ning  kõrghariduse koostööprogrammi viib ellu Haridus- ja Noorteamet. 

Taotlusvoorud on suletud.

Toetatavad tegevused:

 • Koostööprojektid

Koostööprojektid tugevdavad institutsionaalset ühistel huvidel põhinevat koostööd Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide vahel. Projektides osalevad õppejõud ja töötajad tõstavad oma erialast kompetentsi ning tudengid omandavad rahvusvahelisi kogemusi ja teadmisi, mis tugevdab nende konkurentsivõimet tööturul nii Eestis kui ka välismaal.

Projektid võivad panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalsed väljundid on kohustuslikud), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks, panustades kõrghariduse ja tööturu sidustamisele, õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamisse või tudengite lühiajalise õpirände võimaldamisse.

 • Õpirändeprojektid

Õpirändeprojektid toetavad Eesti ja EMP riikide kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet ning muude asutuste ekspertide õpirännet Eestisse.

Õpirände eesmärgiks on suurendada Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra kõrgkoolide vahelist koostööd ja toetada kõrgkooli töötajate ametialast arengut, mis peab olema kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia ja arengukavaga.

Õpiränne peab tõstma kõrgkoolide töötajate erialast võimekust ja kompetentsi, et teha uuendusi ning parandada õpetamise ja koolitamise kvaliteeti.

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Carmen Raudsepp
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 730 0121
carmen.raudsepp@harno.ee

Programmiga seotud küsimused palume saata: eeagrants@harno.ee

Programmi üldinfo

 • Programmi operaator: Haridus- ja teadusministeerium
 • Programmi elluviija: Haridus- ja Noorteamet
 • Programmi partner: Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enchancement  in Higher Education (DIKU), Liechtensteinis  National Agency for International Educational Affairs (AIBA)
 • Programmi maksumus: 1,3 mln eurot, millest 85% on Norra toetus ja 15% Eesti riigi panus
 • Programmperioodi lõpp: 30.04.2024

  2020. aastal toetatud projektid

  Toetusesaaja

  Projekti nimi

  Toetuse summa

  Partnerid

  Eesti Lennuakadeemia

  Simulation Based Learning in Aviation

  82 580 €

  UIT-The Arctic University of Norway

  Tallinna Tehnikakõrgkool

  Electronic workbook of cross border assignments from Estonian and Icelandic companies (E-CBA)

  95 004 €

  University of Akureyri

  Tallinna Ülikool

  Competent Child Protection Worker: Enhancing Child’s Right for the Participation in Child Protection Assessment (COMPENCA)

  116 535 €

  Oslo Metropolitan University, Norwegian Social Research

  Tartu Ülikool

  Estonian and Norwegian local sheep wool- research and study materials for textile students in higher education

  128 657 €

  TTK University f Applied Sciences, University of South-Eastern Norway, FIE Rannar Lehis (brand: Muru Minimill), Selbu Spinneri AS

  2019. aastal toetatud projektid

  Toetusesaaja

  Projekti nimi

  Toetuse summa

  Partnerid

  Estonian Business School

  Creative Industries Learning Module (CCILM)

  136 168 €

  BI Norwegian Business School, University of Iceland, Creativity Lab OÜ, MTÜ Loov Eesti/ Creative Estonia

  Tartu Ülikool

  Teacher training programme and web-based materials pool for teachers of Swedish as the general language in Estonia and on Iceland

  53 622 €

  University of Iceland

  Tartu Ülikool

  Development of curricula via international collaboration

  62 516 €

  University of Iceland

  Tartu Ülikool

  Hybrid curriculum in patient safety: integration of academic master’s education and continuous professional education in Estonia and in Norway

  107 492 €

  Western Norway University of Applied Sciences

  Eeldefineeritud projektid

  Kõrghariduse koostööprogrammi raames rahastatakse ka kahte eelnevalt kindlaks määratud Tartu Ülikooli projekti:

  1. Norra keele ja kirjanduse õpetamise toetamine Tartu Ülikoolis (Visiting lectureship of Norwegian language and literature at Tartu University)
  2. Kaasava hariduse õppekava õppekvaliteedi arendamine koostöös Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooliga (Development and Enchancing the Teaching Quality of Inclusive Education Curriculum)

  Toetuse kasutamise tingimused ja kulusid tõendavad dokumendid.

  Ühikuhindade tõendamiseks soovitame kasutada järgmisi dokumentide vorme:

  Viimati uuendatud 13.10.2021