Eesti keele ja kultuuri suve- ja talveülikoolide stipendium

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) toel pakume välisüliõpilastele igal aastal stipendiumi raames tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. Taotleja peab olema välisülikooli tudeng (BA, MA, doktorant).

Toetame õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kes taotlemise hetkel eesti keelt õpivad või on seda varem õppinud (vajalik on eesti keele õppejõu soovituskiri või muu tõend eesti keele õppe kohta).

Kevadel 2021 pakume EKKAVi raames stipendiume järgmistel kursustel osalemiseks. Enne taotlemist soovitame tutvuda suvekoolide infoga ja taotlusesse märkida oma konkreetse kursuse eelistuse:

Vajalikud kandideerimisdokumendid:

  • vormikohane taotlus, kus taotleja kirjeldab kursusel osalemise individuaalset lisandväärtust ja märgib ära konkreetse kursuse eelistuse;
  • soovituskiri õppuri eesti keele lektorilt/ muu tõend eesti keele õppe kohta.

Kevadine taotlusperiood kestab 1. maist kuni 16. maini 2021.

Hindamisprotseduur koos toetuse eraldamise otsuste tegemisega võtab aega kuni 45 kalendripäeva alates väljakuulutatud taotlusvooru lõppemise kuupäevast. Taotlejatega võetakse ühendust 18. juuniks.

taotlussüsteemi

Lisainfo:

Tiiu Tuisk
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 7300 604
tiiu.tuisk@harno.ee 

Viimati uuendatud 27.04.2021