Uus hoog noorte/valdkonna arengusse!

2015. aastast 2023. aastani viime ellu ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“, mille raames suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori; tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga; käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes (NEET) noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Tegevussuunad:

 • Kohaliku omavalitsuse (KOV) koostöögrupid

Tegevussuuna eesmärk on noorsootöö teenuste jõudmine uute (sealhulgas tõrjutusriskis) noorteni ning noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Tegevus toimub perioodil 29.06.2015 – 31.08.2023.

Loe lähemalt

 • Raskemates oludes noorte (NEET- staatuses noorte) tugimeetmete käivitamine ja rakendamine

Tegevussuuna eesmärk on noorsootöö asutustele tuginedes pakkuda raskemates oludes noortele selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende naasmist õpingutesse või tööle (noorte ülesse leidmine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine ning individuaalse toe pakkumine). Tugimeetmed on suunatud 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Tegevus toimub perioodil 01.01.2019 – 28.02.2022.

Loe lähemalt

 • Noorte töösuvi

Tegevussuuna eesmärk on pakkuda noortele võimalusi saada esmane töökogemus ja  tutvuda erinevate  tööaladega, muuhulgas suureneb noorte teadlikkus tööalasest seadusandlusest. Tegevus on lõppenud!

Loe lähemalt

 • Kutselaborid

Tegevussuuna eesmärk on noorte konkurentsivõime tõstmine ja noorte tööeluga kokkupuute suurendamine kutseid ja ameteid tutvustavate laborite kaudu. Tegevus kestab 29.06.2015 – 31.03.2021.

loe lähemalt

 • Noorte omaalgatuse toetamine

Tegevussuuna eesmärk on pakkuda noortele koostöös noorsootöö organisatsioonide ja ühingutega võimalusi viia ellu omaalgatusel põhinevaid tegevusi. Tegevus on lõppenud!

Loe lähemalt

 • Kogukonnapraktika 

Tegevussuuna eesmärk on pakkuda noortele võimalusi tutvuda vabaühenduste tegevusega ja osaleda nende töös, täites mõnd noorele jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet kogukonnas. Tegevus on lõppenud!

Loe lähemalt

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Kohalike omavalitsuste koostöögrupid 

Noorsootöös osalemise võimaluste laiendamiseks ja uute noorte kaasamiseks toetame noorsootöö teenuste osutamist noortele, nõustades omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe ning aidates neil välja töötada ja rakendada omavalitsusüleseid tegevuskavasid.

Tegevuse tulemusel paraneb piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostöö ning omavalitsused on võimelised suuremal määral noori (sh tõrjutusriskis noori) noorsootöösse kaasama. 

Lisainfo:

Kaire Soomets  
Koostöökeskuse juhataja
Haridus- ja Noorteamet 
mob +372 5550 0522
kaire.soomets@harno.ee  

I etapis liitunud 

KOVide arv kokku: 61

Koostöögruppide arv kokku: 12

 • Ida-Viru kirderegioon– Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn, Vaivara vald
 • Ida-Viru keskregioon– Kohtla-Järve linn, Toila vald, Kohtla  vald, Kohtla-Nõmme vald, Jõhvi vald
 • Ida-Viru lõunaregioon   Tudulinna vald, Avinurme vald, Iisaku vald, Alajõe vald, Illuka vald
 • Põlva 1 – Mooste vald, Ahja vald, Räpina vald, Orava vald, Mikitamäe vald, Värska vald, Veriora vald
 • Põlva 2– Laheda vald, Kanepi vald, Valgjärve vald, Kõlleste vald, Põlva vald
 • Lääne-Võrumaa– Sõmerpalu vald, Urvaste vald, Antsla vald
 • Lõuna-Võrumaa– Rõuge vald, Mõniste vald, Varstu vald, Haanja vald
 • Võrumaa 2– Misso valdLasva vald, Võru vald, Meremäe vald, Vastseliina vald
 • Lõuna-Eesti– Palupera vald, Puka vald, Sangaste vald, Rõngu vald, Otepää vald
 • Valgamaa 1– Helme vald, Tõrva linn, Hummuli vald, Põdrala vald
 • Valgamaa 2 – Õru vald, Tõlliste vald, Valga linn, Karula vald, Taheva vald
 • Viljandimaa– Kõpu vald, Saarde vald, Abja vald, Halliste vald, Karksi vald, Tarvastu vald, Mõisaküla linn, Viljandi vald, Viljandi linn

II etapis liitunud

KOVide arv kokku: 59

Koostöögruppide arv kokku: 13

 • Tallinn
 • Loode-Eesti – Vasalemma vald, Keila linn
 • Raplamaa– Järvakandi valdKehtna vald, Käru vald, Kaiu vald, Juuru vald, Rapla vald, Raikküla vald, Vändra alev
 • Loksa– Vihula vald, Kuusalu vald, Loksa linn
 • Lääne-Viru 1 – Kunda linn, Vinni vald, Laekvere vald, Rakke vald, Aseri vald, Rägavere vald, Viru-Nigula vald
 • Lääne-Viru 2– Tapa vald, Tamsalu vald, Kadrina vald, Väike-Maarja vald
 • Kiviõli– Sonda vald, Kiviõli linn, Lüganuse vald
 • Jõgevamaa – Torma vald, Saare vald, Mustvee linn, Jõgeva linn, Kasepää vald, Jõgeva vald, Palamuse vald, Lohusuu vald
 • Peipsi lääneranniku 1– Tabivere, Alatskivi vald, Vara vald, Peipsiääre vald, Kallaste linn
 • Peipsi lääneranniku 2 – Mäksa vald, Tartu vald, Meeksi vald, Võnnu vald, Luunja vald
 • Põhja-Viljandimaa– Kõo vald, Imavere vald, Võhma linn, Suure-Jaani vald
 • Põltsamaa– Põltsamaa vald, Pajusi vald, Kolga-Jaani vald, Põltsamaa linn, Puurmani vald
 • Lääne-Eesti– Koonga vald, Varbla vald, Tõstamaa vald, Audru vald

III etapis liitunud

KOVide arv kokku: 30

Koostöögruppide arv kokku: 14

 • Hiiumaa KTG - Hiiumaa vald
 • Saaremaa KTG – Saaremaa vald, Muhu vald
 • Pärnu KTG – Pärnu linn
 • Tori KTG – Tori vald
 • Saue KTG – Lääne-Harju vald, Harku vald, Saue vald, Saku vald, Kohila vald
 • Haapsalu KTG - Haapsalu linn
 • Harju KTG – Rae vald, Viimsi vald, Maardu linn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Anija vald, Kose vald
 • Rakvere KTG – Haljala vald, Rakvere vald, Rakvere linn
 • Järva KTG - Järva vald
 • Paide KTG - Paide linn
 • Ülenurme KTG – Kastre vald, Kambja vald, Põlva vald
 • Elva KTG – Nõo vald, Elva vald
 • Tartu KTG - Tartu linn
 • Võru KTG - Võru linn

19.-20. veebruaril 2020 kogunesid noorsootöö korraldajad Tartus, et jagada kogemusi ja vaadata tagasi kohalike omavalitsuste koostöögruppide raames tehtule. ENTK toetas Euroopa Sotsiaalfondi toel omavalitsusi piirideülese koostöö tegemisel – ikka selleks, et iga noor saaks parimad võimalikud teenused ja parima võimaliku kogemuse elukohast sõltumata. 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

  NEET- staatuses noorte tugimeetmete käivitamine ja rakendamine

  Õpingutes ja tööturul mitteosalevate noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja arendamine on käesoleval perioodil jagatud kolmeks osaks. Põhja-Eestis toimub tugiteenuse osutamine Tallinna linna ja lähipiirkonna noortele Tallinna Haridusameti Noorsootöö osakonna koordineerimisel, programmi Hoog sisse raames. Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse koordineerimisel toimub tugiteenuse osutamine NEET- staatuses noortele Lõuna-, Kesk-, Lääne- ja Kirde- Eestis. Teenuse osutamist jätkavad Noorte Tugilad nii prioriteetsetes kohalikes omavalitsustes (Narva, Kohtla-Järve, Pärnu, Taru ja Viljandi linn, Saaremaa, Valga ja Tapa vald) kui nendega piirnevates omavalitsustes - kokku 37 omavalitsuses.

  Programmid Hoog sisse ja Noorte Tugila käivitavad ja arendavad noortele lisatuge pakkuvaid noorsootööteenuseid. Olulisel kohal on abivajavate noorte ülesleidmine. Noorteni jõudmiseks on varasemate kogemuste põhjal häid tulemusi saavutatud mobiilse noorsootööga. Mobiilne noorsootöö on lähenemine, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine seal, kus noor parasjagu viibib (sh linnaruumis), ning seeläbi noore edasine toetamine, motiveerimine ja positiivsele arengule suunamine tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Noorsootöö meetodite kasutamine raskustes noorte toetamisel on olnud seni edukas ning väärib edasiarendamist. Perioodi jooksul on planeeritud tegeleda ligi 9000 juhtumiga.

  Lisainfo:

  Tiina Sinijärv 
  Noorsootöö programmide büroo peaekspert
  Haridus- ja Noorteamet 
  Mob +3725231447
  tiina.sinijarv@harno.ee 

  Noorte Tugila on noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm. See on üks osa Eesti noortegarantii riiklikust tegevuskavast. Tugila eesmärk on töö kaotanud või koolist lahkunud noorte võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.  Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil selgusele jõuda oma probleemides ja väljakutsetes, luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

  Teenust koordineerib: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

  Kontakt: Heidi Paabort, programmijuht, heidi.paabort@ank.ee, 58091010; Kerli Kõiv, sisuline juht, kerli.koiv@ank.ee, 55583134, www.tugila.ee

  Noorteprogramm „Hoog sisse“ on osa Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on mitteõppivate või -töötavate noorte kooli või tööellu naasmise soodustamine.

  Noorteprogrammi eesmärk on luua kolme aasta jooksul (2019–2021) usalduslik kontakt Tallinna linnas 2893 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle. 

  Spetsialistide tööks on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise. Kui noor on asunud õppima või tööle, hoiavad spetsialistid noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaotaks motivatsiooni jätkata valitud teel. Aastase perioodi jooksul hoitakse noorega ühendust või kohtutakse vähemalt kord kuus.

  Konsultatsioonile registreerumiseks võtta ühendust meiliaadressil: hoogsisse@tallinnlv.ee. Teenus on noortele tasuta.

  Kontakt: Kristjan Kruus, Tallinna Haridusamet projektijuht, E-post: kristjan.kruus@tallinnlv.ee, 5556 7786

  Noorte töösuvi

  Malevas osalemine pakub noortele võimaluse saada esmane töökogemus ja tutvuda erinevate tööaladega, muuhulgas suureneb noorte teadlikkus tööalasest seadusandlusest. Töösuve programmi raames arendatakse noortemalevate kvaliteeti ning koordineeritakse malevategevuse kättesaadavust üle Eesti. Malevakorraldajate pädevuse ning võimekuse suurendamiseks ning noorte töötamise korraldamiseks vastavalt tööseadusandlusele korraldatakse erinevaid koostöövõrgustiku- ja arendustegevusi. Maleva korraldajate ja läbiviijate leidmiseks viiakse läbi vajalikud hanked.

  Lisainfo:

  Kerli Kängsepp 
  Noorsootöö programmide büroo peaekspert
  Haridus- ja Noorteamet 
  mob. 5885 3624
  kerli.kangsepp@harno.ee

  ENTK korraldab kevadeti hankeid malevakorraldajatele ja kohalikele omavalitsustele noortele esmase töökogemuse saamise võimaldamiseks läbi suviste noortemalevate korraldamise.

  Töösuve hanke raames keskendutakse noortemalevate korraldamisele neis kohalikes omavalitsustes, kus ei ole viimasel  kolmel aastal  riigi toetusel malevaid korraldatud.

  Kõik hankedokumendid ja vormid on leitavad riigihangete registris:

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 20.05.2016

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 31.01.2017

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 31.03.2017

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 05.05.2017

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 16.04.2018

  Noorte Töösuvi, tähtaeg 22.05.2018

  Töösuvi, tähtaeg 17.05.2019

  Töösuvi täiendav hange, tähtaeg 13.06.2019

  Töösuvi, tähtaeg 19.06.2019 

  Töösuvi täiendav hange II, tähtaeg 25.06.2019 

  Kõikide hangete juures leiab kõrvalt menüüst „Lepingud“, kust leiab infot võitnud pakkujate ja summade kohta.

  Kutselabor

  Kutselaborid on uuenduslik võimalus noortel tutvuda lähemalt töömaailma erinevate sektoritega, pakkudes võimalikult terviklikku ülevaadet sektoritest, et noored saaksid teha teadlikumaid karjääriotsused.

  • Kutselaborid on mobiilsed, st noortele kergesti kättesaadavad – nad tulevad ise noorte juurde;
  • Kutselaborid on interaktiivsed, st võimaldavad noortel aktiivset osalemist ja pakuvad käed-külge tegevusi;
  • Kutselaborid arvestavad tööturu tulevikutrende, eelkõige tehnoloogia suunal, st kasutatud on kaasaegseid tehnoloogiad ja IKT võimalusi, et edendada muuhulgas ka noorte tehnoloogia- ja digipädevusi;
  • Kutselaborid on autentsed, st annavad noortele võimalikult tervikliku ülevaate, milliseid töövõtteid, tehnoloogiaid kasutatakse, millised on tööandjate ootused, millised on karjäärivõimalused nendes sektorites.

  Iga kutselabor tutvustab konkreetset töömaailma sektorit selle sektori konkreetsete ametite kaudu töötoa vormis. Töötubade kestvus on orienteeruvalt 1-1,5 tundi. Töötubades saab korraga osaleda 10-15 noort.

  Lisainfo:

  Riina Haljasoks 
  Noorsootöö programmide büroo programmijuht
  Mob: 5697 1355
  riina.haljasoks@harno.ee

  Sektorite ja ametite valikul on lähtutud OSKA raportite tulemustest. 2016 aastal töötati kutselaborid välja kolmele sektorile, mille vahendusel tutvustatakse viit ametit:

  • Mobiilsed töötoad puidutööstuse ametite Tutvustatakse cnc-pingi operaatori ametit ja tisleri ametit;
  • Mobiilsed töötoad metallitööstuse ametite Tutvustatakse cnc-pingi operaatori ametit ja metallitehnoloogi ametit. 
  • Virtuaalreaalsusel põhinevad töötoad tervishoiusektori ametite Tutvustatakse bioanalüütiku ja õe ametit.

  Vaata portaali Pealinn VR-prille tutvustavat videot:

  • 2018 aastal töötati välja noorsootöötaja tööd tutvustav kutselabor.

  Teenuse pakkujad:

  Mobiilsete töötubade teenust nii puidu- kui metallitööstuse sektori ametite tutvustamiseks pakub Merkuur OÜ. Kontakt: Lauri Soosaar (merkuur.oy@eesti.ee, 5185404), www.merkuur.eu

  Virtuaalreaalsete töötubade teenust tervishoiusektori ametite tutvustamiseks pakub Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kontakt: Gerit Dreyersdorff (geritdreyersdorff@nooruse.ee, 7370244)

  Noorootöötaja kutset tutvustava interaktiivse töötoa läbiviimist pakub Eesti Noorsootöötajate Kogu. Kontakt: Heili Griffith (heili@enk.ee, 5827 5130)

  Noorte omaalgatuse toetamine

  Käesolevaks hetkeks on antud programmi raames noorte omaalgatuste toetamiseks teostatud ametlikud tegevused lõppenud.

  Perioodil 2019–2020 jagunes noorte omaalgatuste toetamise tegevussuund järgnevalt:

  • kohalikes omavalitsustes rakendatavate noorte omaalgatusi toetavate mudelite kaardistus, näidismudelite loomine ja piloteerimine;
  • noorte omaalgatuste elluviimise toetamiseks projektikonkursi läbiviimine (projektikonkurss „NopiÜles!“) eesmärgiga pakkuda noortele võimalusi viia ellu omaalgatusel põhinevaid tegevusi ja omandada oskusi, kogemusi ideede väljatöötamisel, projektide elluviimisel ning omandatud oskuste ja teadmiste väärtustamisel. Lisaks projektikonkursile viidi läbi ka infopäevi, koolitusi, koostöökohtumisi.  

  Programmi raames omaalgatuste toetamiseks teostatud tegevuste kinnistamiseks valmib 2021. aastal kohalikele omavalitsustele käsiraamat noorte omaalgatuste toetamiseks ning riiklikul tasandil jätkub projektikonkurss „Ideeviit“, kust noores saavad jätkuvalt enda ideede teostamiseks toetust taotleda. Hetkel on projektikonkrusi „Ideeviit“ bränd uuendamisel ja noortele avaneb võimalus taas toetust taotleda aasta II pooles.

  Lisainfo:

  Kristiina Valk
  Noortevaldkonna kvaliteedi büroo peaekspert
  Haridus- ja Noorteamet 
  mob. 5845 5345
  kristiina.valk@harno.ee

  Tegevuse eesmärk on pakkuda 7–26-aastastele noortele koostöös noorsootöö organisatsioonide ja ühingutega võimalusi viia ellu omaalgatusel põhinevaid ideid.

  Tegevuse tulemusel toetatakse noorte omaalgatuste väljatöötamist ja elluviimist, mille käigus omandavad noored uusi oskuseid ja kogemusi, edendatakse noorte ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, toetatakse vabatahtlikku tegutsemist ning panustatakse kogukonna arengusse. Oluline osa on tegevuse käigus saadud kogemuste analüüsimisel ja järelduste tegemisel.

  Tegevuse sihtgrupiks on noored vanuses 7–26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 2-liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad.

  Projektikonkurss koosneb kahest etapist ehk osast:

  1. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks.
   Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Pakutakse vajadusel koolitust ja nõustamist oma idee arendamisel.
  2. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele.

  Lisaks idee elluviimise faasis pakutavale nõustamisele saavad idee elluviimiseks rahalise toe ideed, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.

  Loe lisa Nopi Üles! blogist

  Kogukonna praktika

  Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mis ühendab formaalset ja mitteformaalset õpet. See arendab noortes üldpädevusi, sh sotsiaalset ja kodanikupädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust ning ettevõtlikkuspädevust. 

  Kogukonnapraktika ellurakendamisel ja arendamisel oli partneriks Vabaühenduste Liit, kes nõustas elluviijaid ning motiveeris neid programmis osalema. Vabaühenduste Liidu poolt loodud kogukonnapraktika veebilehel on praktika võimalusi pakkuvate vabaühenduste ja osalevate koolide andmebaas, vajalikud juhendmaterjalid, edulood ja muud toimist ja jätkusuutlikkust tagavad lahendused. Kogukonnapraktika edasisel käekäigul hoiab silma peal Eesti Noorteühenduste Liit.

  Lisainfo:

  Tiina Sinijärv 
  Noorsootöö programmide büroo peaekspert
  Haridus- ja Noorteamet 
  Mob +3725231447
  tiina.sinijarv@harno.ee 

  Kogukonnapraktika on uuenduslik koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus õpilased lähevad vabaühendusse lühipraktikale, kus nad saavad praktilise töökogemuse ja arusaama, et oma tegevustega saabki kogukonda meie ümber kujundada. Koolidel aitab programm õppekava täita ning vabaühendused saavad kontakti kohalike noortega, kellega koos midagi ka päriselt ära teha.

  Kuidas programm toimib?

  Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad mõne nädala jooksul umbes 10-15 tunni jagu kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet. Nad osalevad vabaühenduse töös ja näevad, kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus. Noored saavad teada, milliseid ühiskonnaprobleeme vabaühendused lahendavad ning miks seda tehakse.

  Vabaühenduses on juhendaja, kes aitab mõista, miks on konkreetse vabaühenduse töö kogukonna jaoks oluline. Samal ajal aitab (ühiskonnaõpetuse) õpetaja koolitunnis õpilastel kogetut analüüsida, sidudes selle teoreetiliste teadmistega.

  Mida annab kogukonnapraktika noortele?

  • teadvustavad end ühiskonnaliikmetena, kes saavad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada
  • õpivad ennast motiveerimakoostööd tegemaaega planeerima ja kaasama
  • oskavad pärast praktikat kaaluda vabatahtlikku tegevust ja vabaühenduses töötamist
  • saavad töökogemuse, mis aitab valida tulevast eriala ja annab parema positsiooni tööturul ja ülikooli astumisel

  Mida annab kogukonnapraktika koolile?

  • toob kooli kogemused elust enesest
  • muudab õpetaja töö lihtsamaks, sest aitab saavutada gümnaasiumi õpitulemusi, näiteks julgeb kogukonnapraktika läbinud noor osaleda aktiivselt ühiskonnaelus, sh kodanikualgatustes
  • arendab paljusid üldpädevusi, sh sotsiaalset ja kodanikupädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust ning ettevõtlikkuspädevust

  Mida annab kogukonnapraktika noortele vabaühendusele? 

  • aitab kaasata kooli ja noori kogukonna tegevustesse
  • noored toovad vabaühendustesse uusi mõtteid ja teadmisi ning aitavad praktika käigus ühtteist ka päriselt ära teha

  Loe lisaks Kogukonnapraktika kodulehelt.

  Programmi üldteave

  Tegevused viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” raames.

  Prioriteetne suund Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

  Eesmärk 7 “Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte seas”

  Meede “Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu”

  Tegevus „Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele“

  Abikõlblikkuse periood: Toetuse andmise abikõlblikkuse periood on 01.01.2015. kuni 31.08.2023.

  Eesmärk: Noorte kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte seas.

  Tulemus- ja väljundnäitajad:

  Rakenduskava tulemusnäitajad
    Näitaja nimetus Algtase 2013 Sihttase     2018 Sihttase 2023 Selgitav teave
  Tulemus-näitaja Osakaal noortemeetmest kasusaajatest, kes on sihtgrupile suunatud tegevused läbinud 86% 87,5% 89% Rakenduskava EL vahendite kasutamise eesmärgi “Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas” tulemusnäitaja
  Tulemus-näitaja Tugimeetmetes osalenud NEET noorte (vanuses 15–26) osakaal, kes 6 kuud peale tegevusest lahkumist on väljunud NEET noore staatusest 36% 40% 50% Rakenduskava EL vahendite kasutamise eesmärgi “Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas” tulemusnäitaja.

  Tulemusnäitajad (VV korralduse väljundnäitajad)
    Näitaja nimetus Algtase 2013 Sihttase     2018 Sihttase 2020 Sihttase 2023
  Tulemusnäitaja tegevusele: Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Noorsootöö teenustes osalejate koguarv, sh teenust saanud NEET noorte arv (vanuses 15–26 a) 0 130 000 noort, sh 8 600 NEET noort 198 000 noort, sh 15 000 NEET noort 198 000 noort, sh 15 000 NEET noort

  Tegevuse spetsiifilised väljundnäitajad
    Näitaja nimetus Algtase Sihttase     2018 Sihttase 2020 Sihttase 2023
  Väljundnäitaja tegevusele 6.1. Noorsootöö teenuste kättesaadavuse suurendamine ja tõrjutusriskis noorte kaasamine Tegevusse kaasatud omavalitsuste arv 40 Vähemalt 50% tegutsevatest omavalitsustest Vähemalt 50% tegutsevatest omavalitsustest Vähemalt 50% tegutsevatest omavalitsustest
  Väljundnäitaja tegevusele 6.2. Noorte konkurentsivõime tõstmine ja noorte tööeluga kokkupuute suurendamine Noorte konkurentsivõimet ja tööeluga kokkupuudet suurendavatesse tegevustesse kaasatud noorte arv 0 3000 12000 12500
  Väljundnäitaja tegevusele 6.3. Raskemates oludes (NEET) noorte jaoks tugimeetmete käivitamine Teenust saanud NEET noorte (vanuses 15–26 a) arv 0 8600 15000 15000
  Väljundnäitaja tegevusele 6.4. Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust Välja on töötatud terviklik noorte  ja  noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteem 0 1 1 1
  Väljundnäitaja tegevusele 6.5. Kommunikatsiooni ja teavitustegevus Loodud ja elluviidud kommunikatsiooni strateegia Puudub Jah Jah Jah

  ESF toetuste „Noorte konkurentsivõime tõstmine ja noorte tööeluga kokkupuute suurendamine“ (KOV tegevussuund, kogukonnapraktika, töösuvi, kutsevaldkondade tutvustamine, noorte omaalgatuse toetamine, lisatugi NEET noortele, noortele suunatud tegevuse mõju) ning „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ (noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustegevused, koolitussüsteemi kvaliteedi ja arengu toetamine)

  Infopäevad toimusid 2016.a. märtsis Tartus, Tallinnas ja Jõhvis.

  Infopäevadel esitletud materjalid:

  Haridus- ja Noorteameti eesti ja inglise keeles logo formaadid: valitsusasutuste logofailid.  

  Keelatud on logole või selle osadele lisada detaile, kontuurjooni, varje või mis tahes muid efekte. Keelatud on logotüübi detailide ebaproportsionaalne suurendamine, vähendamine, deformeerimine ja ümberpaigutamine. Keelatud on logotüübi asendamine muu kirjatüübiga osaliselt või täielikult. Sümboli minimaalne kõrgus koos kaitstud alaga on 8 mm. Logotüübi minimaalne kõrgus koos kaitstud alaga on 5 mm. Üldiselt tuleb väikeste mõõtude korral alati teha eraldi otsuseid, mis arvestavad materjali eripära ja trükikvaliteeti ning nendele vastavat eristuvust ja nähtavust.  

  Haridus- ja teadusministeeriumi logo saab alla laadida SIIT.

  Euroopa Sotsiaalfondi kaksiklogo:

  Horisontaalne: JPG, PDFAI
  Vertikaalne: JPG, PDF, AI

  Jaanuar 2021

  Valmis kauaoodatud noorsootöö digilahendus Infohunt (Harju Elu, 08.01.2021)

  Detsember 2020

  ÄGE I Sündis noorsootöö platvorm Infohunt (Goodnews.ee, 30.12.2020)

  Sündis noorsootöö platvorm Infohunt (BNS PR Teated, 30.12.2020)

  TUHANDED TÖÖTA NOORED: “Hoog sisse” aitab taas oma elu eesmärke leida (Pealinn, 14.12.2020)

  Kevadine eriolukord noorsootöös (Lääne Elu 05.12.2020)

  Jõuluootus noortekeskuses (Võru linna leht, 01.12.2020)

  KUULA! Muuda maailma kasvõi koolipingis! (Delfi, 01.12.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri detsember 2020

  November 2020

  Noorsootöönädala UUDISKIRI

  Noorsootöönädal: TANTSIME KOOS noorsootöö nädalal! (Teeviit.ee, november)

  Noorsootöönädal: Liisa Ennuste: õpi pidevalt midagi uut (Teeviit.ee, november)

  Helena Randlaht: noorsootöötaja on noorele tugisammas (Postimees, Teeviit.ee, 27.11.2020)

  Stressist vabaks (Nopi Üles) (Keila leht, 27.11.2020)

  KUULA! Homme on Sinu teha! (Delfi, 27.11.2020)

  INTERVJUU | Pärnu noortekeskuse juht: ühiskond toodab katkiseid inimesi (Õhtuleht, 26.11.2020)

  Triin Mäger tegeleb mobiilse noorsootööga (Vikerraadio, 10.11.2020)

  Noortekeskuse sügishooaeg on alanud (Võru linna leht, 01.11.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri november 2020


  Oktoober 2020

  Noored jagavad tänaval muresid ja rõõme avameelselt (Pärnu Postimees, 22.10.2020)

  Kuidas vältida deprivatsiooni? (Õpetajate leht, 09.10.2020)

  Ministeerium: Eesti noored on eluga rahul, tähelepanu vajab noorte vaimse tervise toetamine (Lõunaeestlane, 07.10.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri oktoober 2020


  September 2020

  Valdkondade lõimimise head kogemused Elva vallas (Sotsiaaltöö, 01.09.2020)

  Noorte osaluse ja koostöö toetamise kogemused Tallinna noorsootöös (Sotsiaaltöö, 01.09.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri september 2020


  August 2020

  Rahvusvaheline noortepäev võtab 12 organisatsiooni koostöös fookusesse noorte vaimse tervise (BNS PR teated, 12.08.2020)


  Juuli 2020

  Pärnu kesklinnas avatakse noortekeskus HUUB (BNS, 14.07.2020)

  VIDEO! Noortegarantii tugisüsteem aitab sihi kaotanud noored taas jalule (Pealinn, 09.07.2020)

  Ekspert: iga noor vajab julgustust ja tuge, et elus iseseisvalt hakkama saada (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koduleht, 06.07.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri juuli 2020


  Juuni 2020

  Maakonna noorte kunst jõudis näitusele ja raamatusse (Pärnu Postimees, 25.06.2020)

  Pärnu muuseumis saab näha noorte kunstiprojektist vormunud näitust „Kunst, millest saab… ajalugu!“ (BNS, 19.06.2020)

  MoNo ootab noori (Saaremaa Teataja, 17.06.2020)

  Noored lubati kõrtsi, alles jäi vaid baarilett (Pärnus Postimees, 11.06.2020)

  Pärnus alustab tööd innovaatiline noortekeskus HUUB (BNS, 05.06.2020)

  Noortekeskuse tegemised ja plaanid (Võru linna leht, 01.06.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri juuni 2020


  Mai 2020

  Märka abivajavat noort! (Mägede Hääl, Rõuge valla leht, 28.05.2020)

  SisuAkadeemia viimane koolitus on avatud kõigile soovijaile (Sõnumitooja, 13.05.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri mai 2020


  Aprill 2020

  Noortevaldkonna uudiskiri 2020


  Märts 2020

  Tugila eestvedaja Ave Lübek: elus peab olema eesmärk (Vooremaa, 26.03.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri märts 2020


  Veebruar 2020

  Valla noorteinfo on suurema luubi all (Saue Valdur, 26.02.2020)

  Tartu noorsootöö keskusel on oma raadiosaade Noorteaken (Tartu Postimees, 12.02.2020)

  Võru Noortekeskuse tegemised uuel aastal (Võru linna leht, 01.02.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri veebruar 2020 


  Jaanuar 2020

  Galerii: noor kunstnik esitles oma realistlikke joonistusi (Pärnu Postimees, 19.01.2020)

  Ääsmäe noortekeskuse initsiatiivil toodi noortekeskustesse e-sport (Saue Valdur, 15.01.2020)

  Noortevaldkonna uudiskiri jaanuar 2020


  Detsember 2019

  Põnevad aastad põnevate projektidega (Saku Sõnumid, 20.12.2019)

  Tugila toetab noori (Põlva Teataja, 18.12.2019)

  Rakveres koolitati noortega töötavaid spetsialiste (Kuulutaja, 13.12.2020)

  Räpinast pärit sõpruskond vuntsis noorteka omal jõul üles (Lõuna-Eesti Postimees, 11.12.2019)

  Kambakonverents otsis uut viisi ­murenoorte päästmiseks (Pärnu Postimees, 11.12.2019)

  12 riigi noorsootöötajad otsivad nutikaid noorsootöö lahendusi (BNS Siseuudis, ENTK pressiteate põhjal, 09.12.2019)

  SomeCamp EU teemaline raadiointervjuu Ülly Enn´iga (Pere raadio, 10.12.2019)

  Aasta Tugilas (Antsla valla leht, detsember 2019)

  Hiiumaa noortekeskustes katsetatakse innovaatilist noorsootööd (BNS, 04.12.2019)

  Noorsootöö nädal tõi üle Eesti ligi 300 tervist toetavat sündmust (GoodNews Eesti elu, 03.12.2019)

  Noorsootöö nädal tõi üle Eesti ligi 300 tervist toetavat sündmust (BNS, 02.12.2019)

  November 2019

  Harjumaa omavalitsused piloteerivad noorsootöötajate vahetust (ENTK veebileht ja uudiskiri, 29.11.2019)

  Erik Orgu tutvustab homme Võrumaa noortele tervislikku toitumist (lõunaeestlane.ee, 27.11.2019)

  Noorsootöö nädal toob üle Eesti rohkem kui 180 terviseteemalist üritust (lõunaeestlane.ee, 18.11.2019)

  Lääne-Viru malevlased teenisid 32 483 eurot  (Virumaa Teataja, 08.11.2019)

  Malevate kokkuvõte – raadiointervjuu Kerli Kängsepp´aga (Raadio 4, 08.11.2019)

  Malevanoored teenisid kokku enam kui 600 000 eurot (BNS Siseuudis, 07.11.2019)

  Noored, kes ei õpi ega tööta (Vikerraadio hommikprogrammis intervjuu, Heidi Paabort, 04.11.2019)

  Oktoober 2019

  Türi valla Noorte Tugila ootab noori (Türi Rahvaleht, 03.10.2019)

  Kannatlikkus ja järjepidevus viivad sihile (Antsla valla leht, oktoober 2019)

  September 2019

  Pärnu osaleb uute noorsootöö mudelite väljatöötamisel (BNS siseuudis, 04.09.2019)

  Pärnu pakub sotsiaalse tõrjutuse ennetuseks noortele huvitegevust (Pärnu Postimees, 04.09.2019)

  Pärnumaa aasta noorsootöötaja on Are avatud noortekeskuse juhataja Pille Kuusik (Tori valla Teataja, september 2019)

  August 2019

  Huviala, mis päriselt huvitab. Kuidas seda leida? (Ekspress, LP ja Kroonika erileht, 17.08.2019)

  Kas Pärnu saab laste jõhkrutsemisele piiri panna? (Pärnu Postimees, 07.08.2019)

  Juuli 2019

  Noorte huvi õpilasmalevate vastu püsib (Raplamaa Sõnumid, 24.07.2019)

  Noorte tugiprogramm “Hoog sisse” laienes Põhja-Tallinna linnaossa (Pealinn, 1.07.2019)


  Juuni 2019

  Noored, kes ei õpi ega tööta sõltuvad Eesti regionaalpoliitikast (ERR, 20.06.2019)

  Heidi Paabort: ettevõtjad, andke noortele töökogemus! (Äripäev, 19.06.2019)

  Noorte tugiprogramm “Hoog sisse” laienes Kristiinesse, (BNS Siseuudised ja PR teated, 20.06.2019)

  Mai 2019

  Võru Noortekeskuse kevadised tegemised (Võru Linna Leht, 1.05.2019)

  Digilaboris alustati noorterakendusega (Meie Maa, 4.05.2019)

  Laupäeval toimub Snelli staadionil tänavaspordifestival noortele  (Pealinn, BNS PR teated ja siseuudised, 31.05.2019)

  Aprill 2019

  Noortekonverents Kandles, (Võru Linna Leht, 1.04.2019)

  Tallinn aitab noortel hoog sisse saada (Pealinn, BNS PR teated ja siseuudised, 1.04.2019)

  Anija ja Raasiku valla noortest hakatakse koolitama juutuubereid (Sõnumitooja, 24.04.2019)

  Kadi Bruus: “Noored on minust valjema arvamusega ja väga nõudlikud!”    (Viimsi Teataja, 26.04.2019)

  Märts 2019

  Jou, mis toimps? (Õpetajate Leht, 29.03.2019)

  Tegevust on iga päev (Õpetajate Leht, 29.03.2019)

  Noorte Tugila toetab Jõgevamaa noori ka alanud aastal (Vooremaa, 02.03.2019) (Vali Uudised, 8.03.2019)

  Veebruar 2019

  Noorte Tugila toetab Läänemaa noori ka alanud aastal (Läänlane.ee,  18.02.2019)

  Noored mängujuhid õppisid ametit (Vali Uudised, 13.02.2019)

  Sillamäel tegutseb huviring Mažoretid ja gümnaasiumis on nulltund (Vali Uudised, 01.02.2019)

  Arenguhüppeprogrammist Võru Noortekeskuses (Võru Linna Leht, 01.02.2019)

  Jaanuar 2019

  Jõgeva noored noppisid pooleteise tunniga üles 24 paari uiske (Vooremaa, 24.01.2019)

  Noortekeskusest saab julgust ja teadmisi (Harku Valla Teataja, 16.01.2019)

  Noorte omaalgatusi toetav konkurss „Nopi Üles!“ ootab taas ettevõtlike noorte ideid (Eesti ANKi koduleht, 14.01.2019)

  Noorsootöötaja kuuleb tänu alles aastate pärast (Jarvateataja.postimees.ee, 12.01.2019)

  Harjumaalt kaks aasta noorsootöötaja nominenti (Harju Elu, 11.01.2019)

  Noorte kokkade ja pagarite roadshow (Õpetajate Leht, 11.01.2019)

  Noortekeskuse juht: hea meeskonna jaoks on vaja motiveeritud töötajaid (Pealinn.ee, 10.01.2019)

  Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga (Lounaeestlane.ee, 10.01.2019)

  Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga (Goodnews.ee, 10.01.2019)

  Riik aitab raskustes noori ligi 1,8 miljoni euroga (BNS, 10.01.2019)

  Ummikseisu sattunud noored on oodatud Võru Noorte Tugilasse oma probleeme lahendama (Võru Linna Leht, 01.01.2019)

  Viimati uuendatud 27.10.2021