Valmis DigiKiirendi programmis osalenud koolide kogemuste kogumik 

13.09.2021 | 11:28

DigiKiirendi programmis osalenud koolide kogemuste põhjal on valminud kogumik, mis jagab näpunäiteid selleks, kuidas tagada õppijatele ja õpetajatele püsiv digipädevuse areng.
    • Jaga

Distantsõppe kogemus üldhariduskoolides andis suure tõuke digipädevuse arendamisele ja digitehnoloogia kasutamisele õppetöös. Et saadud kogemused kaduma ei läheks ning et sellest koolidele võimalikult palju kasu oleks, koostas Harno DigiKiirendi arenguprogrammis osalenud koolide kogemuste põhjal kogumiku, mis kirjeldab teemasid, mida jälgida, et tagada suurema mõjuga digipädevuse areng nii õppijate kui ka õpetajate hulgas. 

Kooli vajaduste kaardistamine, digiõppe planeerimine, muutused õppimises ja õpetamises ning digitaristu ja digiturvalisus – nendele teemadele keskendutakse kogumikus peamiselt koolijuhi ja haridustehnoloogi, aga ka õpetaja vaatest.

Kogumiku autorid on Anne Rosenberg Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Laine Aluoja Türi Põhikoolist, Marju Piir Tartu Ülikoolist ja Siret Lahemaa Lauka Põhikoolist.

Kogumiku valmimisse panustasid Aet Sõmer Emmaste Põhikoolist, Aili Prinken Vaimastvere Koolist, Andres Anton ja Ulvi Kipperit Muhu Põhikoolist, Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna Põhikoolist, Ingrid Maadvere Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Kristiina Paunel Mustjala Lasteaed-Põhikoolist ning Virge Ong Sõmeru Põhikoolist heade kogemuste jagamise eest.

Kogumik on välja töötatud Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuses elluviidava ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatava DigiKiirendi arenguprogrammist.

Tutvu kogumikuga siin!

Kadi Kolk

Konsultant