Noore Õpetlase stipendiumile esitati 43 taotlust

08.07.2021 | 12:18

Noore Õpetlase stipendiumile esitati tänavu 43 taotlust. Enim soovitakse õppima asuda Hollandisse, Suurbritanniasse ja Ameerika Ühendriikidesse. Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ning stipendiumid antakse üle 16. augustil.
    • Jaga

4000-eurone stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast. Stipendiaadilt eeldatakse pärast õpingute lõppu omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist Eesti hüvanguks. Võrreldes varasemaga on muutunud sihtkõrgkoolide valik: Hollandisse õppima asumiseks esitati 18 taotlust, Suurbritanniasse esitati 9 taotlust ning 5 Ameerika Ühendriikidesse. Taotlejad soovivad enim õppima asuda bioloogiat ja sellega seotud teadusi, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, sotsiaal- ja käitumisteaduseid ning kunstierialasid. Taotlejate seas on esindatud Tallinna, Tartu ja Narva koolide lõpetajad.

Välja valitakse paarkümmend stipendiaati ning lõplik stipendiumi saajate arv kujuneb vastavalt programmi eelarvele.

Noore Õpetlase stipendium on Eesti ettevõtjate ning Haridus ja Teadusministeeriumi koostöös väljaantav stipendium. Stipendiumprogrammi eesmärgiks on toetada ühekordse stardirahaga Eestist pärit andekate keskharidusega noorte bakalaureuse tasemel õpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.

Lisainfo taotlemise ja tulemuste kohta on leitav siin.

Sten Otsmaa

Kommunikatsiooninõunik