Minister Liina Kersna andis üle 20 noore õpetlase stipendiumit

16.08.2021 | 15:25

Täna Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimunud pidulikul üritusel said 20 tublit äsja gümnaasiumi lõpetanud noort 4000 euro suurused stipendiumid välisülikoolides õppimiseks.
    • Jaga

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on rõõmustav, et hoolimata keerulisest õppeaastast on stipendiaadid olnud edukad nii oma õpingutes kui ka huvitegevuses ning vabatahtlikus töös. „Suurepäraste õpitulemuste kõrval olete te kõik väga mitmekülgsete huvidega ühiskonnaelus kaasa löövad noored. Ma olen teie üle tõeliselt uhke ja olen kindel, et need maailma tippülikoolid, kus oma õppetööd jätkate on õnnelikud, et teid endale said,“ tõdes Kersna ning lisas, et loodetavasti ei unusta noored Eestit ja tulevad tagasi veel targematena ja avara silmaringiga ning annavad oma panuse meie riigi arengusse.

Enim stipendiaate suundub õppima Ameerika Ühendriikidesse, minnakse nii Harvardi, Yale’i kui Stanfordi ülikooli. Lisaks minnakse õppima ka Suubritanniasse, Hollandisse, Soome ja Rootsi. Õppima asutakse näiteks molekulaar- ja rakubioloogiat, biomeditsiini, keeli, muusikat, informaatikat, kriminoloogiat, moedisaini, inseneeriat ja farmakoloogiat. Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning eraettevõtjate 4000 euro suuruse ühisstipendiumi toel pääseb sel aastal maailma mainekatesse ülikoolidesse õppima 20 äsja gümnaasiumi lõpetanud noort. Taotlusi esitati tänavu kokku 43.


Kõik tänavused stipendiaadid leiab Harno kodulehelt.

Noore õpetlase stipendium (NÕS) on Eesti ettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus-ja Noorteameti koostöös välja antav stipendium, mille eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.

Alates 2004. aastast on stipendiume kokku välja antud enam kui 200 õppijale. Noore õpetlase stipendiumi algatajad soovivad igal aastal välja valida paarkümmend noort, kelle haridusteed tunnustatud välisülikoolides toetatakse. Stipendium koosneb õpingute alguses makstavast ühekordsest stardirahast summas 4000 eurot. Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks. Eesti riik panustab stipendiumifondi 40 000 eurot ja teist sama palju kogutakse eraannetustena. Toetajate seas on ka sel aastal mitmed edukad Eesti ettevõtjad ja finantssektori eksperdid. Igal aastal annavad stipendiumifondi olulise panuse ka stipendiumi vilistlased.

Sten Otsmaa

Kommunikatsiooninõunik