Lasteaedades algavad rahuloluküsitlused

26.04.2021 | 09:36

Täna algab riiklike rahuloluküsitluste andmekogumine lasteaedades. Küsitlustes oodatakse osalema õpetajaid, abiõpetajaid, õpetajate abisid ja lastevanemaid.
    • Jaga

Haridus- ja Noorteameti analüüsi büroo juhataja Merit Kangro sõnul annab rahuloluküsitlustes osalemine lasteaedadele hea võimaluse saada nii vanematelt kui õpetajatelt tagasisidet ning kasutada seda teavet lasteaia edasisse arengusse panustamiseks. „Rahuloluküsitluste info oleme saatnud kõigile 607 lasteaiale ja loodame, et enamus otsustab ka osaleda,“ räägib Kangro.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks annab Haridus- ja Noorteamet igale lasteaiale küsitlustulemuste kohta tagasisidet. Koondatud infot saab lasteaed kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Lasteaedades viiakse rahuloluküsitlusi läbi iga kolme aasta tagant ja sel aastal toimuvad need 26. aprillist kuni 23. maini. Küsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfot leiab Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt.

Mari Annus

Konsultant