Konkurss „Noortekohtumised“ tuleb taas!

13.10.2021 | 16:03

Projekti eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erinevast rahvusest noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse ja avatuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna.
    • Jaga

Taotlusi saab esitada eesti, vene või inglise keeles Haridus- ja Noorteameti konkursiveebis. Eeltähtaeg on 25. oktoober – saada oma taotlus nõustamiseks ja saad kasulikku tagasisidet, kuidas taotlus veelgi tugevamaks ja paremaks muuta! Tähtaeg taotluste esitamiseks on 08.11.2021!

Kõigil taotlejatel on võimalik osaleda infoseminaridel, mis toimuvad 18.10.2021 ja 24.10.2021 virtuaalselt. Infoseminarile registreerumine

Täpsem konkursi ja taotlemise info

Kõik küsimused konkursi osas on väga oodatud.