Käivitunud on venekeelne veebiseminaride sari “Distantsõppe kogemused”

07.04.2021 | 12:19

Veebiseminaride sari on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele ja toetavale koolipersonalile.