IT Akadeemia toetab kõrgkoolides erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamist poole miljoni euroga

20.05.2021 | 07:48

Selgusid IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoorust 2021. aastal toetuse saajad. Rahastuse said viis projekti neljast Eesti ülikoolist, toetus projekti kohta on 100 000 eurot.
    • Jaga

Toetust taotlesid 11 kõrgkooli 29 idee elluviimiseks, ekspertkogu otsusel rahastatakse ühte Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli projekti ning kahte Tartu Ülikooli projekti. Toetatakse erinevaid valdkondi energeetikast ja matemaatikaõppest loomeerialade ja robootikani.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsleri ning IT Akadeemia juhtkomisjoni esimehe Indrek Reimandi sõnul on oluline vaadata IKT-võimekuse laiemat haaret. „Lisaks IT-erialadele on tarvilik IKT-kompetentse arendada ka teistel erialadel, et kõrghariduse omandanud spetsialistid oskaksid infotehnoloogia võimalusi oma valdkonnas rakendada. Just seetõttu soovime taotlusvooruga suunata koole tooma infotehnoloogiat kõikide erialade õppesse,“ ütles Reimand.

IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots märkis, et taotlusvoorust rahastatakse kahe-aastaseid projekte. „Nii anname kõrgkoolidele võimaluse käivitada suuremaid ja mõjusamaid arendustegevusi, mis tihti eeldavad pikemat käivitusperioodi kui üks õppeaasta,“ ütles Ots. „Sel korral oli arendusprojektide taotlemine kahe-etapiline, mis võimaldas kõrgkoolidel mitmeid erialasid ja õppekavasid hõlmavaid mahukaid projekte veel taotlusvooru ajal edasi arendada, arvestades muuhulgas ekspertkogult  hindamise esimeses etapis saadud soovitusi.“

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mis aitavad suurendada IKT õpetamise ja rakendamise oskusi IKT-välistel õppekavadel. Taotlusi hindab ekspertkogu, kuhu kuuluvad ettevõtete, Kutsekoja, Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Noorteameti ning ministeeriumite esindajad.

Toetust saanud projektid:

  • Taastuva bioressursi väärindamisel põhinevate nanomaterjalide ja -tehnoloogiate edasiarendamine Jätkusuutliku Disaini Laboris (Eesti Kunstiakadeemia).
  • TalTech-i energeetika valdkonna õppekavade arendamine, kasutades tehisintellekti ja digitaalsete kaksikute võimalusi (Tallinna Tehnikaülikool).
  • Digitehnoloogia kui matemaatikaõppe kaasajastamise katalüsaator (Tallinna Ülikool).
  • Digipädevuste õpetamine automaatika ning robootika seadmete kasutajatele ja arendajatele (Tartu Ülikool).
  • IKT-võimekuse suurendamine Tartu Ülikooli loodusteaduste õppekavadel ja ühisõppekavadel (Tartu Ülikool).

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Arendusprojektide elluviimist toetatakse IT Akadeemia programmist alates 2015. aastast.

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
Haridus- ja Noorteamet
Tel 514 9512, indrek.ots@harno.ee 

Aire Koik

Kommunikatsiooniosakonna nõunik