Infosüsteemid aitavad koolidesse sisseastujatel mugavalt avaldusi esitada ja teste sooritada

09.07.2021 | 12:04

Sarnaselt eelmistele aastatele kasutavad ka tänavu haridusasutustesse sisseastujad Harno infosüsteeme SAIS ja EIS. Avalduste esitamine kõrgkoolidesse on valdavalt lõppenud, kutseõppeasutuste konkursid veel kestavad.
    • Jaga

Tänavu võttis sisseastumiste infosüsteemi (SAIS) kaudu avaldusi vastu 4 õppeasutust rohkem kui eelmisel aastal. Selle aasta vastuvõtuperioodil on SAISi kaudu avaldusi esitatud kokku 42 Eesti õppeasutusse: 7 ülikooli, 7 rakenduskõrgkooli, 24 kutseõppeasutusse ja 4 gümnaasiumisse. Kokku on käesoleva aasta algusest kuni 7. juulini SAISis loodud ligi 75 000 avaldust. 

6.-7. juulil toimusid Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastumistestid, mis viidi läbi Eksamite infosüsteemis (EIS). Tallinna Tehnikakõrgkooli pääsemiseks tegid sel nädalal akadeemilist testi kokku 586 sisseastujat. 6. juulil viidi läbi ka Tallinna Ülikooli õigusvaldkonda astujate e-test, kuhu oli end kirja pannud 172 õpilast. Riigiteaduste ning haldus- ja ärikorralduse valdkonna e-sisseastumiseksamile registreerus 537 sisseastujat.

Haridus- ja Noorteameti tehnoloogia juhtimise osakonna juhi Indrek Reimandi sõnul muudavad SAIS ja EIS nii õpilaste kui ka koolide jaoks sisseastumise oluliselt lihtsamaks. „SAIS lihtsustab sisseastumise avalduste esitamist ja menetlemist ning võrreldes paberil tehtavate testidega on e-testid paindlikumad ning hindamine kiire ja objektiivne. Esimesed koolid võtsid SAISi kasutusele juba 15 aastat tagasi ning näeme, et järjest enam koole liitub.“

Koolid jäid tänavu elektrooniliste sisseastumiste ning koostööga SAISi ja EISiga rahule. Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekorralduse spetsialisti Tiiu Rivise sõnul on paberi ja tööaja kokkuhoid mugav nii koolidele kui kandidaatidele. „Ei taha mõeldagi aastatetagusele perioodile kui avalduste esitamine käis paberitel. SAISi arendusega kogu aeg tegeletakse ning töötajaskond ja abivägi tegutsevad kiirelt ja tulemuslikult,“ kommenteeris ta. Ka Tallinna Tehnikaülikooli õppeosakonna vastuvõtu- ja nõustamiskeskuse juhataja Anne Urbla sõnul sujus vastuvõtt SAISi abil kenasti vaatamata kooli tehtud muudatustele ning kitsaskohti ei olnud. 

Tallinna Ülikool on kasutanud EISi sisseastumisteste juba mitu aastat. „Kasutasime Harno abi sisseastumiskatsete testide korraldamisel TLÜ ÜTI riigiteaduste, haldus- ja ärikorralduse ning õiguse eestikeelsete erialade bakalaureuseõppesse. Saadud kogemuste põhjal on teste ja testide läbiviimise korraldust ühiselt täiendatud,“ selgitas Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist Grete Mai Keert. Tallinna Tehnikakõrgkoolil oli EISiga koostöö tänavu esmakordne. „Korraldasime esimest aastat kooli akadeemilist testi, millega tahaksime edaspidi ka jätkata ning koostööd EISiga laiendada,“ sõnas Tiiu Rivis.

Lisaks avalduste esitamisele aitab SAIS korraldada kõrgkoolil kogu vastuvõtuprotsessi – avaldada konkursside kohta informatsiooni, menetleda avaldusi, hallata konkursside tulemusi ja edastada kandidaadile teateid. Samuti saab SAISi kaudu registreeruda sisseastumiskatsetele ja kooli korraldatavale akadeemilisele testile. Registreerunud isikud saavad juurdepääsu eksamite infosüsteemi. Sisseastumistestid toimuvad elektrooniliselt, kuid õpilane ei saa neid sooritada kodus oma arvuti taga, vaid need viiakse läbi koolides kohapeal. Testide tulemused kuvatakse kasutusmugavuse mõttes mõlemas infosüsteemis.

Sisseastumisperioodid erinevad kooliti. Täpsemat infot avalduste vastuvõtu tähtaegade kohta saab õppeasutuste veebilehtedelt. Täitamata jäänud õppekohtadele võidakse välja kuulutada täiendav vastuvõtt, millest informeerivad avalikkust koolid.

SAISi avalikus vaates on võimalik vaadata õppeasutuste kaupa jooksva vastuvõtu pingeridu ja statistikat. Täpsema info ja eelmiste aastate võrdlusandmete saamiseks tuleb pöörduda otse õppeasutuste poole.

SAIS on haridusasutustesse kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem. Eksamite infosüsteem ehk EIS on elektrooniline keskkond ülesannete koostamiseks ja testide, sh eksamite läbiviimiseks.

Kadi Kolk

Konsultant