Eesti toetab Gruusiat üldkeskhariduse riikliku õppekava arendamisel

05.07.2021 | 16:08

Juunis jõudis lõpule Eesti ja Gruusia arengukoostööprojekti esimene etapp, mille eesmärgiks on toetada Gruusiat üldkeskhariduse riikliku õppekava arendamisel ning luua õppekava, mis põhineb Eesti ja teiste riikide parimatel praktikatel.
    • Jaga

Projekti elluviimine algas 2020. aasta juunis ning aasta jooksul on koostatud ainestandardid ning keskhariduse arendamise poliitikadokument, mis määratleb gümnaasiumihariduse eesmärgiks koos täiendõppe ja tööalase konkurentsivõimega. Projekti käigus vaadatakse üle õppeprotsesside korraldamine, kohustuslike ja valikainete jaotus, ainekavade sisud ja hindamine ning koostakse juhendmaterjalid.

Juulis algab projekti teine etapp, mille käigus on kavas koostada üldkeskhariduse riikliku õppekava rakendamist toetavad metoodilised materjalid ja hindamisjuhendid. Teine etapp kestab 2021. aasta lõpuni.

Projekt on jätkuks 2014. aastal alanud Eesti-Gruusia koostööle Gruusia üldhariduskoolide riikliku õppekava arendamisel, ning tänaseks on Eesti abiga jõudnud lõpule alg- ja põhikooli riikliku õppekava uuendamine. Lisaks sellele on koostööprojektide raames välja töötatud ka õpetajakoolituse õppekavad üheksale Gruusia ülikoolile.

Projekti „Kõigile lastele kvaliteetse hariduse edendamine Gruusias 11.–12. klassi riikliku õppekava täiustamise kaudu“ viivad ellu Haridus- ja Noorteameti ning Gruusia hariduse, teaduse, kultuuri ja spordi ministeeriumi eksperdid ning rahastajaks on Eesti välisministeerium UNICEF Gruusia kaudu. Eesti poolelt on konsultantideks olnud Harno üldhariduse õppekava ja õppevara büroo spetsialistid Epp Müil, Kersti Kivirüüt ja Tiina Pau.

Sten Otsmaa

Kommunikatsiooninõunik