Avatud on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe kevadised taotlusvoorud

01.04.2021 | 14:16

Tänasest, 1. aprillist on avatud eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) kevadised taotlusvoorud. Toetust saab taotleda kolmes voorus: stipendium Estophilus, lühiajaliste Eesti-teemaliste loengusarjade toetamine ning välisülikoolide eesti keele ja kultuuri õppe täiendavate külalisloengute toetamine. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi 2. maiks 2021.
    • Jaga

Stipendium Estophilus on mõeldud välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ning doktorikraadiga uurijatele Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel üheks kuni viieks kuuks. Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 500 eurot kuus ning sõidustipendiumist. Loe lähemalt siit

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames toetatakse Eesti-teemalisi lühiajalisi loengusarju välisülikoolides. Eesti-teemaliste loengute rahastust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Rahastuse taotlemise eeldus on taotleja eelkokkulepe välisülikooliga Eesti-teemaliste loengute pidamiseks. Loe lähemalt siit.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames on avatud taotlusvoor välisülikoolide eesti keele ja kultuuri õppe täiendavate külalisloengute toetuseks, eesmärgiga süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Taotluse külalislektori kutsumiseks saavad esitada välisülikoolide eesti keele õppejõud. Külalislektorile makstakse loengutasu ja vajadusel kompenseeritakse sõidukulud ühikuhindade põhjal. Loe lähemalt siit.

Taotlemine toimub elektrooniliselt aadressil: https://taotlused.edu.ee/

EKKAVi raames on Eesti riigi toel välisülikoolidesse lähetatud eesti keele ja kultuuri lektorid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma. Välisõppe sihtrühm on välisriikide kõrgkoolides õppivad üliõpilased, välisõppekeskuste asukohariikide arvamusliidrid ja asjatundjad eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas.