Avanesid esimesed Erasmus+ programmi projektikonkursid

01.04.2021 | 11:10

Euroopa Komisjon võttis vastu Erasmus+ programmi esimese aasta tööprogrammi, mis sillutab teed uue programmi esimestele projektikonkurssidele. Esimene taotlusvoor ootab õpirändeprojekte juba 11. maiks ja strateegilise koostöö projekte 20. maiks.
    • Jaga

Sarnaselt varasemale võivad rahastamist taotleda kõik haridus-, koolitus-, noorte- või spordivaldkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused. Eestis pakub haridus- ja noortevaldkonnas taotlejatele abi ja nõustamist alates 2021. aasta algusest Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur.

Uus Erasmus+ programm on mahukam nii sisult kui ka vormilt ning lisaks on haridus- ja noorsootöötajatel ning üld-, kõrg-, kutse- või täiskasvanuhariduses õppijatel võimalik juba tuttavatele võimalustele osaleda ka spordiga seotud tegevustes. 83% eelarvest eraldatakse hariduse ja koolituse valdkonnale, 10,3% noortevaldkonnale ning 1,9% sporditegevustele. Kokku on eelarve enam kui 26 miljardit eurot ning osalejate arv kasvab eelduste kohaselt kolm korda.

Enam tähelepanu pööratakse mitmekesisemale õppijate rühmale (sh vähemate võimalustega õppurid ja kooliõpilased) ning lihtsustatakse väikeste ja rohujuuretasandi organisatsioonide osalemist. Samuti toetatakse õppekavade innovatsiooni, õppimis- ja õpetamismeetodite arendamist, digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamist ning rohe-dimensiooni. Lisaks projektidele toetatakse programmi raames Euroopa ülikoolide võrgustiku, kutsehariduse tippkeskuste, DiscoverEU ja õpetajaakadeemiate algatusi.  Uuel perioodil pannakse suuremat rõhku ka virtuaalsetele õpivõimalustele.

Taotlemise lisainfo haridusvaldkonnas ja noortevaldkonnas.