Avanes toetus välisriigi õppejõududele ja teadlastele

05.04.2021 | 11:25

Alates 1. aprillist avanes toetus välisriigi õppejõududele ja teadlastele, millest toetatakse nende teadus- või õpetamistööd Eesti kõrgkoolides. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi 1. maiks 2021.
    • Jaga

Välisriigi kõrgkoolide õppejõud ja teadlased saavad toetust taotleda nii lühi- kui ka pikaajaliseks lähetuseks Eestisse. Ühe kuni üheksapäevaste lähetuste puhul eraldatakse stipendiumiks 45 eurot päevas, 10 päeva kuni 10 kuuse lähetuste puhul eraldatakse 660 eurot kuus. Toetus makstakse välja vastuvõtvale kõrgkoolile, kes omakorda korraldab edasimaksmise stipendiaadile.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos motivatsioonikirja, CV ja vastuvõtva kõrgkooli kinnitusega siin. Taotluse esitamise eelduseks on ülikooli vastuvõtmise otsus.

Täiendavat infot loe siit.

Sten Otsmaa

Kommunikatsiooninõunik