Alustab õpilastele suunatud ProgeTiigri programmeerimis- ja robootikaüritus

27.09.2021 | 11:07

Täna algab Haridus- ja Noorteameti korraldatav üle-eestiline õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegijad 2021”, mis on suunatud lastele ja noortele lasteaiast gümnaasiumini. Kahe kuu jooksul saavad õpilased end proovile panna robootika, digikunsti ja programmeerimise ülesandeid lahendades. 
    • Jaga

Õpilasüritus, mis on osa rahvusvahelisest programmeerimisüritusest Code Week, kestab 27. septembrist 19. novembrini. Ülesanded on koondatud ProgeTiigri kogumikku ning neid saab lahendada tunnis, huviringis või sõpradega, arvutite või robotite abil või ilma seadmeta. 

Harno ProgeTiigri programmijuht Kristi Salumi sõnul võetakse tänavu tähelepanu alla tüdrukud ning hariduslike erivajadustega lapsed. “Tehnoloogiat saab lõimida erinevatesse õppeainetesse, mis arendab lapse ja noore loogilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Sel aastal võtame erilise tähelepanu alla just tüdrukud ja haridusliku erivajadusega lapsed, kellele tuleb anda rohkem võimalusi tehnoloogiaga tutvust teha. Võib-olla saab sellest alguse pikk ja põnev sõprus,” rääkis Kristi Salum. 

Eelnevatel aastatel on õpilasüritusest osa võtnud kokku üle 30 000 õpilase. Lasteaialapsed on teinud esimesi samme programmeerimises legoklotside, panda- tigu- ja mesilasrobotitega, vanemad õpilased on katsetanud 3D kunsti, juhtinud droone ja roboteid. Õpilased on saanud kätt proovida ka õpetaja-ametis, juhendades nii kaasõpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Osalejate vahel loositakse välja ka erinevaid auhindu.

Täpsema info ja ProgeTiigri ülesannete kogumiku leiab ürituse veebilehelt ning Facebooki grupis.

Nagu igal aastal, nii kutsuvad ka tänavu korraldajad kõiki üles märkima oma töötoad üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week kaardile. Möödunud aastal saavutas Eesti riikide arvestuses 529 üritusega 2. koha. 

“ProgeTiigri tulevikutegijad” toimub tänavu neljandat korda. Möödunud aastal lahendas ülesandeid ning osales õpitubades ja erinevatel üritustel 12 500 ning üle-eelmisel aastal üle 9000 õpilase.

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ja programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud üritusi. Eestis koordineerib Code Weeki tegemisi Haridus- ja Noorteamet.

Lisainfo:

Kristi Salum
Harno ProgeTiigri programmijuht
kristi.salum@harno.ee
628 5891

Kadi Kolk

Konsultant