Rahvusvähemuste pühapäevakoolid

Eesti elanikkonnas on esindatud üle 190 erineva rahvuse. Põhiseaduse § 49 sätestab, et igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. Üheks viisiks, kuidas rahvusliku identiteeti säilitada ning rahvuskeelt ja -kultuuri viljeleda, on töö laste ja noortega. Vähemusrahvaste kultuuriseltsid on selle eesmärgi teostamiseks loonud hulganisti rahvusvähemuste pühapäevakoole.
  • Rahvusvähemuste pühapäevakoolides pakutakse esivanemate keele, ajaloo ja rahvuskultuuri õpet nendele õpilastele, kellel pole võimalik seda õppida üldharidussüsteemis.  
  • Pühapäevakoolides tegeletakse 3 – 18-aastaste lastega.
  • Haridus- ja Noorteamet nõustab pühapäevakoolide juhte, edastab temaatilist teavet ja korraldab metoodilisi seminare. Samuti vahendame pühapäevakoolidele Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldatavat tegevustoetust hariduslikeks tegevusteks.

Tegevustoetuse taotlemine

2021. aasta tegevustoetuse taotlusvooru tingimustega saab lähemalt tutvuda SIIN

2020. aastal toetasime vene, ukraina, armeenia, gruusia, tatari, aserbaidžaani, soome, läti, kabardiini, korea, usbeki, mari, araabia ja valgevene keele ja kultuuri õpet. 

Viimati uuendatud 13.04.2021