Õpetajakoolitused

Koolikultuuri igakülgse arengu toetamiseks korraldame professionaalsete õpikogukondade eestvedamise koolitusi. Koolituste abil luuakse kolleegidega efektiivne koostöövorm, mis loob hea aluse koos tegutsemiseks ning üksteiselt õppimiseks.

Koolitusprogrammide üheks eesmärgiks on õpetajatest koosnevate koolisiseste ja koolidevaheliste professionaalsete õpikogukondade loomine ja tööle rakendamine. Selle tulemusel tugevneb koolides ühise õppimise kultuur, võimaldades efektiivsemat koostööd ja kiiremat arengut. 

Programmides osalemine toetab neid õpikogukondade liikmeid, kes on valmis võtma õpikogukondade eestvedaja rolli. Seetõttu on programmi keskmes just liidriomaduste arendamine.

Millisel koolitusel osaleda?

  • Tugiprogramm — Õpikogukondade moodustamise toetamiseks viime läbi arenguprogrammi alustavatele õpikogukondade juhtidele. Tugiprogrammi eesmärk on luua eeldused teadmiste ja oskuste arendamiseks, mis toetavad professionaalsete õpikogukondade moodustamist ja eestvedamist.
  • Rikastamiseprogramm — Juba toimivate õpikogukondade juhtimisvõimekuse kasvatamiseks ning õppeasutustevahelise koostöö arendamiseks viime läbi koolitusi edasijõudnutele. Rikastamiseprogramm pakub professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet ja võimaldab teiste õpikogukondade kogemustega tutvuda ja neid analüüsida.

Kuidas osaleda?

Erinevates Eesti piirkondades viiakse läbi üheksa koolitust. Kõik koolitused toimuvad perioodil september 2020 – mai 2022.

Koolituste toimumiskohtade ja registreerimisinfo asub: https://koolitus.edu.ee/calendar 

Lisainfo:

Kristi Päeva
Koolituskeskuse projektijuht
Tel. 735 0789
kristi.päeva@harno.ee 

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ vahenditest toimuvaid "Professionaalsete õpikogukondade eestvedamine" koolitusi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Viimati uuendatud 16.06.2021