Haridusühenduste projektitoetused

Haridusühendus on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna. Ühendusel on võimalik oma tegevusteks taotleda projektitoetusi. Hetkel ei ole ühtegi taotlusvooru avatud. 2019. aastal välja kuulutatud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi on pikendatud, see on nüüd 21. jaanuar 2020 – 31. detsember 2021.

Haridusühenduste toetusest

Toetust antakse eesmärgiga toetada koostööd haridusühenduste vahel ning suurendada nende tegevusvõimekust. Prioriteetsed teemad on: õppekava rakendamine, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamine ning professionaalse kapitali arendamine. Toetust antakse haridusühenduste-vaheliste koostööprojektide elluviimiseks, st taotleja kaasab oma projekti veel vähemalt ühe teise haridusühenduse.

Toetust saab projekt, mis lähtub toetuse andmise eesmärgist ja prioriteetsetest teemadest ning kui kirjeldatud tegevused ja haridusühenduse aastane tegevuskava toetavad selle saavutamist.

Projektitoetuse taotlejaks ja tegevuste sihtrühmaks on haridusühendused. Taotluse saab esitada ühenduse volitatud esindusõigusega isik.

Taotlusvooru eelarve oli 2019. aastal 130 000 eurot, piirmäär ühe taotluse kohta 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Taotluses ei saa kajastada omafinantseeringut.

Lisainfo:

Keiu Tamm 
Koolituskeskuse programmijuht
tel 735 0711

Keiu.Tamm@harno.ee

Toetatud projektid ja taotlusdokumendid

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing MTÜ, „Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine koostöös ja praktilistes uurimuslikes tegevustes“, 9566 eurot.
 • Eesti Füüsika Selts, „Koolitusseminari „Füüsika, tööõpetuse ja robootika lõimimise ja STEAM õppe rakendamise võimalused põhikooli ja gümnaasiumi füüsika ja tööõpetuse ainekavade rakendamisel“ ettevalmistamine ja korraldamine ning STEAM õpet käsitlevate õppematerjalide väljatöötamine“, 8975 eurot.
 • Eesti Koolijuhtide Ühendus, „EKJÜ ja EKEÜ koostöö“, 9999 eurot.
 • Eesti Emakeeleõpetajate Selts, „Maailm metafoorides. Kuidas seletada raamatuid uinuvale õpilasele?“, 9883,50 eurot.
 • Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts, „Koos ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevaks!“, 9716 eurot.
 • Eesti Tööõpetajate Selts, „MATIK (STEAM) õppe arendamine põhihariduses läbi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja füüsika õppeainete vahelise lõimingu ning näidisõppevahendi (E-album)“, 8755 eurot.
 • Vene Keele Õpetajate Selts, „Tulevikku vaatav vene keele õpetaja: professionaalse kapitali arendamine uuendatud kontekstis“, 9962 eurot.
 • Eesti Geograafiaõpetajate Ühing, „Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine uurimuslikus ja karjääriõppes“, 8864 eurot.
 • MTÜ Eesti Keelepööre, „Keelepööre – vajalik, võimalik, kasulik“, 9213,04 eurot.
 • Eesti Matemaatika Selts, „Matemaatika I, II ja III kooliastmes“, 9473 eurot.
 • MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, „Tehnoloogia läbi kooliastmete. Rahvusvaheline tehnoloogiakasvatuse suvekonverents 2020“, 9986,50 eurot.
 • MTÜ Eesti Lasteaednike Liit, „Eesti Lasteaednike Liidu 29. suveseminar „Pihlakal ja Sinulgi on juured““, 9320 eurot.

Viimati uuendatud 16.06.2021