Digikoolitused

Õppijate ettevalmistamine digitehnoloogiaga seotud eluks on suur väljakutse Eesti õpetajatele, kel tuleb ainetundides koos teiste riiklikes õppekavades kehtestatud üldpädevustega arendada ka õppijate digipädevust. Õppeasutuse juht saab õpetajaid selles osas toetada, suunates neid digikoolitustele.

Digipädevus õpetajate kutsestandardites

Digipädevus on oluline teema õpetajate uuendatud kutsestandardites, kus digitehnoloogia rakendamise võimalused on lisatud läbivalt kutsestandardite kohustuslike kompentside kirjeldustesse. (Kutse)õpetajale on tegevusnäitajate all esitatud nõue hinnata ja arendada oma digikompetentsust, vastavalt haridusvaldkonna digipädevusmudelile.

Eesti haridusmaastikul hetkel vajalikud digipädevusvaldkonnad ja pädevused on välja toodud veebilehel www.digipadevus.ee. Veebilehel asuvad nii õppijale kui õpetajale mõeldud digipädevusmudelid koos vajalike baasoskuste kirjeldamisega.

Digikoolituste tellimine

  • Koolitusi on võimalik tellida kooli kohapeale või suunata õpetajaid osalema avatud koolitustel, mis on mõeldud individuaalseks läbimiseks.
  • Sisekoolituse tellimiseks valige välja koolitus ja võtke ühendust koolituse projektijuhiga.

  • Koolitus on tasuta tingimusel, et see läbitakse täies mahus.
  • Täpsema info digikoolituste valiku kohta leiad SIIT

Viimati uuendatud 01.07.2021