Ettevõtlusõppe koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames korraldame koolitusi, mis toetavad õpetajaid ettevõtlusõppe ainekavade rakendamisel, ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimisel nii omavahel kui teistesse ainetesse ning õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamisel. Koolituste korraldajateks on partnerorganisatsioonid, ülikoolid ja ettevõtted.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on haridusvaldkonna töötajatel võimalik osaleda koolitustel, mis:

  • aitavad rakendada koolis ettevõtlus- ja karjääriõppe mooduleid ja ainekavasid;
  • arendavad õpetajate baasoskusi ja teadmisi majanduse ning  ettevõtluse ja karjäärikujundamise valdkonnas;
  • toetavad õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuse arendamist õppetöös.

Selleks pakume 6-osalisi põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi. Kõik Edu ja Tegu programmis toimuvad koolitused, koolitusprogrammid nii baas- kui meistriklassi tasemele ja seminarid leiad SIIT 

Lisainfo: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@harno.ee

Viimati uuendatud 27.09.2021