Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Alusharidus Haridustugiteenused Stipendium Üldharidus Testid, eksamid Põhiharidus Digi Õpetaja Noorsootöö Noored Kutsemeistrivõistlus Kutseharidus Kõrgharidus Koolijuht Keskharidus

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Suvi 2020(1)

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades.

Erialastipendiumid määratakse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele kaks korda õppeaastas ja korraga maksimaalselt viieks õppekuuks, doktoriõppe üliõpilastele määratakse stipendiumi üks kord aastas - septembris. Stipendiumi taotlemine käib läbi oma kõrgkooli.

Loe stipendiumide kohta lähemalt

Sulge
Sügis 2020(7)

Šveitsi Suursaatkond on välja kuulutanud konkursid Šveitsi valitsuse stipendiumitele 2021/2022 õppeaastaks:

teadusstipendium magistrikraadiga noorteadlastele (Research fellowship Postgraduate level)

doktorantuuri stipendiumid (PhD schoalrships Postgradute level)

järeldoktorantuuri stipendiumid (Postdoctoral scholarships Postgraduate level)

Stipendiumid kunstide ja muusika suunal esmase magistrikraadi omandamiseks (Arts Scholarhsips)
 

Rohkem infot siin

Sulge

EKKAVi raames pakutakse välisüliõpilastele igal aastal tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. Toetatakse ainult nende õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kes õpivad või on varem välisülikoolis eesti keelt õppinud. Rohkem infot http://haridus.archimedes.ee/tasuta-kohad-suve-ja-talveulikoolides

Sulge

Eesti-teemaliste loengute rahastust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet.

 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule 

Sulge

Ungari eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi eesmärgiks on toetada Ungari ülikoolide eesti keele ja kultuuri lektorite teadmiste ja võimete arendamist, motiveerides õppejõude hoidma end kursis Eesti arenguga ning siinse kultuuriruumiga.

 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule.

Sulge

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel.

 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/stipendium-estophilus

Sulge

Külalisloengute toetust võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Toetuse summad on leitavad toetuse juhendist.

 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Sulge

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist.

 

Rohkem infot meie stipendiumilehel http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium

Sulge
2021(3)

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.
 

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.
 

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info Haridus- ja Noorteametile iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Rohkem infot http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Sulge

Erivajadusega noortel on võimalik kõrgkoolis õppimiseks taotleda stipendiumi. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.

Stipendiumi makstakse õppimiseks täis- või osakoormusega (sh akadeemilisel puhkusel viibijad, kes osalevad õppetöös).

Rohkem infot http://haridus.archimedes.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Sulge

Stipendiumiga toetatakse Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist.

Rohkem infot meie stipendiumilehel http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium

Sulge
2021
täna, 09.märts

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.
 

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.
 

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info Haridus- ja Noorteametile iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Rohkem infot http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Sulge

Stipendiumi saavad  taotleda Eesti kodanikud või siin pikaajalise elaniku elamisloaga viibivad isikud, kes alustavad või jätkavad väliskõrgkoolis magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle vastavalt magistri- või doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis.

Õpinguteks magistriõppes saab stipendiumi taotleda juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööjõuturul on selle järele vajadus olemas.

Rohkem infot meie stipendiumilehel

http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-kraadiope-valismaal

Sulge