Andmesidevõrk EENet

EENet ehk Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk hoolitseb Eesti teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu arengu eest ning tagab selle stabiilse toimimise.

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad soovi ja tehnilise võimaluse olemasolul Interneti püsiühenduse EENeti hallatava magistraalvõrgu kaudu.

Teenus sisaldab hariduse ja teaduse andmesidevõrgu büroo hallatava magistraalvõrgu ja välisühenduste kasutamist. See optiline magistraalvõrk on ühendatud üleeuroopalisse GÈANTi võrku ja sealtkaudu teadusvõrkudega teistes maailmajagudes ning globaalse internetiga. Asutusel endal on vaja tellida ja tasuda asutuse ja magistraalvõrgu vahelise juurdepääsukanali (transmissiooni) loomise ja edasise käigushoidmise kulud ja vajalikud otsaseadmed.

Teenusega liitumine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/pysiyhendus.html

GÉANT on üleeuroopaline ülikiire teadus- ja haridusvõrk, mille liikmeteks on 39 riiklikku teaduse ja hariduse andmesidevõrku. Eestist kuulub GÉANTi EENet.

GÉANT pakub ülikiireid võrguühendusi, virtuaalressursse, testimisplatvorme, autentimis- ja rändlusteenuseid, seiret, tõrkeotsingut, nõustamis- ja tugiteenuseid. Euroopa magistraalvõrgu kaudu edastatakse iga päev üle 4000 terabaidi andmeid. GÉANTi teenusteportfell koondab hübriidlahendust nii ühiselt kogukonnas arendatud võrgu- ja võrguülestest teenustest kui vahendatud turvalistest kommertsteenustest.

GÉANTi võrgus on üle 50 miljoni kasutaja - teadlased, haridustöötajad, tudengid jne.

GÉANTi koduleht: https://www.geant.org/

Haridus- ja teadusasutused saavad GÉANTi raamhanke kaudu osta pilvealustaristuteenuseid mitmetelt kommertspakkujatelt tavatingimustest soodsamalt.

GÉANTi võrgustik seisab kogu Euroopa akadeemilise kogukonna huvide eest ning aitab teadus- ja haridusasutustel kiirendada pilveteenuste kasutuselevõttu. Üleeuroopalise IaaS+ 2020 raamhanke kaudu saavad Eesti haridus- ja teadusasutused kasutada pilvetaristuteenuseid (IaaS, SaaS, PaaS) ning hankida endale virtuaalmasinaid, varundust, andmesalvestust jm teenuseid lihtsamini ja soodsamalt.

Lisainfo: http://www.eenet.ee/EENet/IaaS.html

eduroam võimaldab akadeemiliste võrkude kasutajatele vaba juurdepääsu internetile kõigis projektiga ühinenud asutustes.

Teenusega liitumine ja kasutusjuhendid: http://www.eenet.ee/EENet/eduroam

Kasutajatugi

Kõigile majutatud infosüsteemidele ja osutatavatele teenustele pakume kasutajatuge.

Kontaktid on toodud iga infosüsteemi juures ja koondatud ka veebilehele: 

http://www.eenet.ee/EENet/kasutajatugi.html

Viimati uuendatud 04.06.2021